Privata dagvårdsenheter och lekverksamhet

Till privat dagvård kan familjer ansöka om privatvårdsstöd och kommuntillägg från Fpa. Läs mer om privatvårdsstödet på Stöd för privatvård och kommuntillägg.

Deltagandet i lekverksamheten påverkar inte utbetalningen av FPA stöden.

I Södra Sibbo ordnas privat daghemsvård i följande enheter:

Lekverksamhet ordnas av Immersby Lekis (svenskspråkig)

I Norra Sibbo finns det två enheter som erbjuder lekverksamhet:

 

Suomeksi

 

Senast ändrat 23.11.2017