Ansökan om dagvårdsplats

Suomeksi

En elektronisk dagvårdsansökan

Dagvårdsplatser kan ansökas året runt. Ansökan görs elektroniskt med e-tjänstens elektronisk dagvårdsansökan. Ansökningsblanketter gällande dagvår i daghem eller familjedagvård kan också frågas efter på daghemmen och från Sibbo kommuns infodisk vid biblioteken.

Den ifyllda blanketten skall i första hand returneras till den vårdplats som söks, till placeringskoordinatorn eller den administrativa daghemsföreståndare som har hand om familjedagvården, senast 4 månader innan barnet behöver  dagvårdsplats. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av sysselsättning, studier eller utbildning skall ansökan om  dagvårdsplats lämnas in senast två veckor innan vård behövs. Ansökan är i kraft 1 år efter mottagningsdatum.

Områdets placeringskoordinatorer svarar på frågor gällande ansökan om dagvårdsplats. Dagvården i Sibbo är delat i två distrikt, Södra Sibbo och Norra Sibbo. Vardera distrikt har två placeringskoordinatorer som ansvarar för platsfördelningen för den finsk- och svenskspråkiga dagvården. Av kordinatorerna kan ni fråga mera om vårdplatssituationen i Sibbo.

Tilläggsanvisningar för mottagande av dagvårdsplats och inledande av dagvården

Ansökan om privat dagvårdsplats

Ansökan till privata daghem görs direkt med enheternas egna ansökningsblanketter.

Privata daghem kan fungera i Sibbo med servicesedel eller med stöd för privat vård. Servicesedeln kan ansökas via kommunen och stödet för privat vård ansöks via FPA.Placeringskoordinator för Norra Sibbo 

Svenskpråkig dagvård

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
Placeringskoordinator för svenska dagvården i Södra Sibbo, svensk familjedagvård i Södra Sibbo.

Finskspråkig dagvård

Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Irmeli Kujala
+358401914547
koordinering av finsk dagvård i Norra Sibbo
Leppätien päiväkoti
Daghemmet Lillbonden
Leppätien esikoulu
Pikkupirtti
Placeringskoordinator för Södra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
Placeringskoordinator för svenska dagvården i Södra Sibbo, svensk familjedagvård i Södra Sibbo.

Finskspråkig dagvård

Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
Tallbackens daghems administrativa daghemsföreståndare
Senast ändrat 12.12.2018