Öppen lek- och klubbverksamhet

Suomeksi 

Med ett mångsidigt utbud vill vi svara på de olika behov och önskemål familjer som vårdar sina barn hemma har – såväl tillfälliga som på längre sikt. Verksamheten ordnas varje vardag på olika håll i Sibbo under skolornas verksamhetstider. Du kan bekanta dig med planen för öppen småbarnsfostran (VASU) här

Välkommen att bekanta dig med den öppna småbarnsfostran i Sibbo! Du hittar oss också på Facebook! 

Kontaktuppgifter till den öppna småbarnsfostran

Finskspråkig öppen småbarnsfostran:
Södra Sibbo     tfn 09 2353 7508 tai 050 566 5442 
Norra Sibbo      tfn 09 2353 7601 tai 050 413 5588

Svenskspråkig öppen småbarnsfostran:
Södra Sibbo     tfn 09 2353 7506 tai 040 191 6005
Norra Sibbo      tfn 09 2353 7621 tai 050 413 5595 

Klubbar och anmälan

Sibbe-naturklubb

I Sibbe-naturklubbarna erbjuds barnen en ypperlig möjlighet att bekanta sig med Sibbos natur, de olika årstiderna samt naturens gåvor och växter. Ett av verksamhetens mål är att barnen ska lära sig att respektera naturen. Vi rör på oss mångsidigt, leker, pysslar och övar oss att fungera i grupp. Vi erbjuder en trygg och mångsidig fostrings- och inlärningsmiljö, som tar hänsyn till barnet både enskilt och i grupp.

Sibbe-naturklubben är avsedd för barn i åldern 3–6 år. Klubben leds av barnträdgårdslärare och barnskötare. Sibbe-naturklubben ordnas på båda språken 1–4 gånger i veckan.

Finskspråkig Sibbe-naturklubb kl. 9.00–12.00

 • Tisdagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Onsdagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Torsdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Fredagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)

Svenskspråkig Sibbe-naturklubb kl. 9.00–12.00

 • Tisdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Onsdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Torsdagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Fredagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)

 Tvåspråkig Sibbe-naturklubb kl. 13.00–16.00

 • Tisdagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Onsdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)

Terminsavgiften till Sibbe-naturklubben är 30 euro om barnet deltar 1–2 gånger per vecka och 50 euro om barnet deltar 3–4 gånger per vecka.

Anmälan till Sibbe-naturklubben görs på förhand med en klubbansökan.

Man kan höra sig för om lediga platser på telefonnumren 09 2353 7508 och 09 2353 7506.

 

Mini-Sibbe-klubb

Den tvåspråkiga Mini-Sibbe-klubben är avsedd för barn i åldern 2–3 år. Vi leker, sjunger och trivs tillsammans. Klubben leds av barnträdgårdslärare och barnskötare.

 • Måndagar kl. 9.00–11.00 i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Måndagar kl. 9.00–11.00 i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)

Terminsavgiften till Mini-Sibbe-klubben är 30 euro. Ansökan till Mini-Sibbe klubben:
Ansökan, Mini-Sibbe-klubben.

Man kan höra sig för om lediga platser på telefonnumren 09 2353 7508 och 09 2353 7506.

 

Tillfällig vård för barn i åldern 0–5 år

Den tillfälliga vården är avsedd som barnvaktshjälp för familjer som vårdar sina barn hemma. Barnet kan placeras i den tillfälliga vården för högst tre timmar åt gången. Avgift: 2 euro per gång/barn.

 • Onsdagar kl. 13.00–15.30 i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Torsdagar kl. 13.00–16.00 i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)

Ni kan reservera platsen till tillfälliga vården via dessa telefonnumror:

Finskspråkig öppen småbarnsfostran:

 • Södra Sibbo tfn 09 2353 7508 tai 050 566 5442
 • Norra Sibbo tfn 09 2353 7601 tai 050 413 5588

Svenskspråkig öppen småbarnsfostran:

 • Södra Sibbo tfn 09 2353 7506 tai 040 191 6005
 • Norra Sibbo tfn 09 2353 7621 tai 050 413 5595

Verksamhet för barn under skolålder och familjer i Sibbo

Veckoplan för barnfamiljer i Sibbo för verksamhetsåret 2016–2017 hittas här.

VÄLKOMMEN MED!

 

 

 

Senast ändrat 07.02.2017