Kundförfrågan inom småbarnspedagogik 2019

Suomeksi

Sibbos tjänster för småbarnspedagogik ordnar årligen en kundenkät, genom vilken vårdnadshavarnas önskemål och synpunkter kartläggs. Under 2019-2020 kommer vi i vår verksamhet att lägga tyngdpunkten på att stöda barnens lek, och utveckla de vuxnas roll i barnens lek.

Vi ber er vänligen svara på denna förfrågan.

Ingen användarkod krävs för att delta i förfrågan och det går att svara på förfrågan med mobilen.

Svaren behandlas konfidentiellt.

Svarstid: 26.4-12.5.2019

Vi tackar för Era svar!

Senast ändrat 26.04.2019