Kontaktuppgifter

suomeksi

OBS! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.
Bildningskansliet

Bildningsavdelningen
SOCKENGÅRDEN
Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo
PB 7, 04131 Sibbo
Telefon 09 23531 (växel)

Wilma hittar du här: WILMA

UtbildningstjänsterAssistent för ledningen
Mikaela Hutukka
+358401914293
finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets allmänna ärenden, elevärenden
Undervisningschef
Riikka Strandström
+358406836890
riikka.strandstrom@sibbo.fi
Undervisningschef
Hannu Ollikainen
+358503501845
ledning av skolväsendet

Småbarnspedagogik

Placeringskoordinator för Norra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

 

Finskspråkig dagvård

Tf. Daghemsföreståndare
Camilla Sundberg
+358403576767
camilla.sundberg@sibbo.fi
Nickby daghem

 

Placeringskoordinator för Södra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

Finskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
kristiina.blomqvist@sibbo.fi
Mäntymäen päiväkoti
Chef för småbarnspedagogik
Mervi Keski-Oja
+358503625279
mervi.keski-oja@sibbo.fi

Servicechef
Annette Lagerstam
+358401916052
annette.lagerstam@sipoo.fi

Kanslisekreterare
Irene Lönnqvist
+358504398778
irene.lonnqvist@sibbo.fi

Sakkunnig
Elina Sarin
+358503543859
elina.sarin@sipoo.fi

Byrå- och faktureringssekreterare
Sari Polojärvi
+358401914290
Senast ändrat 13.03.2020