Kontaktuppgifter

suomeksi

Bildningskansliet
Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo
PB 7, 04131 Sibbo
Telefon 09 23531 (växel)
Fax 09 2353 6209

Wilma hittar du här: WILMA

Utbildningstjänster Kanslisekreterare
Mikaela Hutukka
+358401914293
finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets allmänna ärenden, elevärenden
Avdelningssekreterare
Benjamin Helling
+358 401914289
Skolsjutsar
Svensk undervisningschef
Hannu Ollikainen
+358503501845
ledning av skolväsendet
Bildningsdirektör
Kurt Torsell
+358401914410
Specialplanerare
Tina Heino
+358406328709

Småbarnspedagogik

Norra Sibbos placeringskoordinatorer

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Barbro Viileinen
+358505543483
Daghemmet Solåker,
Kyrkoby förskola
Placeringskoordinator för
svenska dagvården i Norra Sibbo.
Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Irmeli Kujala
+358401914547
finsk dagvård i Norra Sibbo

Södra Sibbos placeringskoordinatorer

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
Placeringskoordinator för svenska dagvården i Södra Sibbo, svensk familjedagvård i Södra Sibbo.
Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
Tallbackens daghems administrativa daghemsföreståndare
Kanslisekreterare
Irene Lönnqvist
+358504398778
Planerare
Petra Salomaa
+358505502539
Chef för småbarnspedagogik
Mervi Keski-Oja
+358503625279
Byrå- och faktureringssekreterare
Sari Polojärvi
+358401914290
Senast ändrat 30.09.2016