suomeksi

Informering

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo

Utkastet till planen för Sibbo kommuns småbarnspedagogik är gjord. Du kan bekanta dig med utkastet här.

 

Dagvårdsavgifterna för juni och juli kan gottgöras – bindande anmälan senast 21.4.2017

Dagvårdsavgifterna för juni och juli månad kan gottgöras de familjer som inte alls anlitar dagvårdstjänster i juni och juli. De familjer som vill få gottgörelse ska meddela om gottgörelseledigheten i samband med sommarförfrågan senast 21.4.2017. Anmälan är bindande.

Barnet måste vara frånvarande från dagvården helt och hållet och oavbrutet båda månaderna. För att familjen ska få gottgörelse ska anmälan göras senast 21.4.2017. I övrigt kan gottgörelse inte beviljas. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte. Daghemmen delar ut sommarförfrågan till familjerna denna vecka.

Bildningsutskottet beslutade om gottgörelsen på sitt möte 20.3.2017. Gottgörelse beviljas inte för augusti månad.

Systemet med gottgörelse testades för första gången i fjol. Då var 146 barn frånvarande från dagvården i juni och juli.

– Det här systemet fungerande bra och därför vill vi nu fortsätta med det, säger Mervi Keski-Oja, chef för småbarnsfostran.

Mer information: Chef för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja, tfn 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sibbo.fi

 Ändringar i ansökningsförfarandet för stöd för privat dagvård

Grunderna för stöd för privat dagvård ändrades den 1 augusti 2016. I Sibbo har man beslutat att stödet som betalas till familjerna förblir oförändrat tillsvidare, även om Folkpensionsanstaltens andel minskar. På grund av detta har ändringar gjorts i ansökningsförfarandet. Läs mer här.

 

Anmälan till skolan
År 2016 anmäls de barn som är födda år 2010 till grundskolans första klass. De läropliktiga barn som bor i Sibbo 10.1.2017 får ett brev med meddelande om läroplikten till sin hemadress (vecka 6). Brevet innehåller anvisningar om anmälan samt information om närskolan som bestäms enligt hemadressen.

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till skolan elektroniskt på adressen  https://wilma.sipoo.fi/?langid=2
Användarkoder till Wilma finns i brevet.

Anmälningstiden är 6.2–26.2.2017.

Anmälan till grundskolans övriga årskurser samt anmälan av sådana barn till grundskolans första klass som inte fått kallelse per brev sker med en elektronisk blankett som finns på adressen: http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster/wilma_och_blanketter

Anmälan till den finskspråkiga grundläggande utbildningen sker samtidigt.

Tilläggsuppgifter om anmälan: Undervisningschef Hannu Ollikainen, tfn 09 2353 7100, hannu.ollikainen@sibbo.fi

Senast ändrat 03.05.2017