suomeksi

Information

Anmälan till skolan
År 2018 anmäls de barn som är födda år 2011 till grundskolans första klass. De läropliktiga barn som bor i Sibbo 10.1.2018 får ett brev med meddelande om läroplikten till sin hemadress (vecka 6). Brevet innehåller anvisningar om anmälan samt information om närskolan som bestäms enligt hemadressen.

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till skolan elektroniskt på adressen  https://wilma.sipoo.fi/?langid=2
Användarkoder till Wilma finns i brevet.

Anmälningstiden är 12.2–28.2.2018.

Anmälan till grundskolans övriga årskurser samt anmälan av sådana barn till grundskolans första klass som inte fått kallelse per brev sker med en elektronisk blankett som finns på adressen: http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster/wilma_och_blanketter

Anmälan till den finskspråkiga grundläggande utbildningen sker samtidigt.

Tilläggsuppgifter om anmälan: Undervisningschef Hannu Ollikainen, tfn 09 2353 7100, hannu.ollikainen@sibbo.fi

Senast ändrat 08.11.2017