Förskolornas, grundskolornas och gymnasiernas arbets- och semesterperioder

Suomeksi

Skol- och lovdagar läsåret 2016–2017

Bildningsutskottet har 8.12.2015 fastställt följande arbetstider och lov för läsåret 2016–2017 vid grundskolorna och gymnasierna som hör till kommunens bildningsväsende:

Höstterminen, 90 arbetsdagar: måndag 15.8. - torsdag 22.12.2016
Höstlov, vecka 42: torsdag 20.10. - fredag 21.10.2016
Ledig dag: måndag 5.12.2016
Jullov: fredag 23.12. - söndag 8.1.2017

Vårterminen, 97 arbetsdagar: måndag 9.1. - lördag 3.6.2017
Sportlov, vecka 8: måndag 20.2. - fredag 24.2.2017

Inga arbetslördagar ingår, förutom läsårets sista arbetsdag lördag 3.6.2017 (gäller inte förskoleundervisningen).

 

Skol- och lovdagar läsåret 2017-2018

Bildningsutskottet har 21.11.2016 fastställt följande arbetstider och lov vid de skolor som tillhör kommunens grundläggande undervisning och gymnasier läsåret 2017-2018:

Höstterminen:                  15.8.-22.12.2017
Höstlov:                             19.-20.10.2017 (2 dgr, vecka 42)
Vårterminen:                    8.1.-2.6.2018
Sportlov:                            19.-23.2.2018 (vecka 8)

Skoldagar sammanlagt 188. 

Senast ändrat 13.12.2016