Kostservice

Kostservicens verksamhet är centraliserad till tre tillredningskök.
Antalet utdelningskök är 35. Måltider säljs även till köptjänstdaghem och privata daghem.   

Matlistor

eMeny, Sibbo kommun
(Skolor, daghem, sote-stationen samt avdelningar och serviceboende)

Ekologisk mjölk
Sibbo övergår under september månad, till att servera ekologisk fettfri mjölk som matdryck i skolor och daghem. Social- och hälsostationens matsal serverar också ekologisk fettfri mjölk.
 
Kosthandbok för skolor och daghem


Försäljning av överbliven mat

Sibbo kommuns kostservice säljer mat som blivit över från lunchen i sote-husets matsal, vardagar mellan kl. 13.15-13.25. Man köper maten i ca. 0,7 l askar som man får i matsalen. Priset är 2€/asken. Det är inte säkert att det finns överbliven mat till försäljning alla dagar.

 SuomeksiKontaktuppgifter

Kostchef
Marianne Putus
+358401914524
Servicechef, kostproduktionen
Christina Lönnholm
+358503608785
Senast ändrat 17.01.2019