VUXENSOCIALARBETE

Servicen inom socialvården och socialarbetet stöder kommuninvånarna och deras familjer i att få kontroll över sina liv och motverkar utslagenhet. Inom servicen betonas ett mångprofessionellt arbetsgrepp och en förebyggande verksamhet.

Socialarbete är bl.a. att öka människornas delaktighet, producera tjänster, förebygga problem, leta efter alternativa lösningar, bedöma, följa upp samt främja ärenden för dem som befinner sig i en sämre ställning. Inom socialarbetet ses klienten som expert på sitt eget liv.

Kontakt med vuxensocialarbetet förutsätter tidsbeställning via 09 23531. Du kan kontakta oss under vår telefontid, måndagar till fredagar kl. 9 - 10.

Kontakt utanför telefontiden endast med tidsbeställning

Kontaktuppgifterna hittar du här

Vuxensocialarbetet stödjer på ett övergripande och mångsidigt sätt vuxna Sibbobors sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själv vid livets milstolpar. Du kan vända dig till vuxensocialarbetet om du till exempel

- behöver stöd för att hantera och planera vardagen
- är arbetslös och behöver vägledning i anknytning till sysselsättningstjänster
- har det kärvt med boendet eller är bostadslös
- är orolig över din mentala hälsa eller rusmedelsbruk eller de stör ditt liv
- har upplevt en plötslig kris (skilsmässa, problem i människorelationer, dödsfall osv.)
- behöver vägledning och råd i anknytning till socialtjänster eller till exempel invandring

Vuxensocialarbetet är långsiktig och planmässig verksamhet som syftar till att tillsammans med kommuninvånarna hitta metoder som främjar kontrollen över livet. Det grundläggande verktyget består av en bedömning av kommuninvånarens tjänstebehov, som görs tillsammans med invånaren, samt åtgärder och en klientplan som bygger på resultatet av bedömningen.

Suomeksi
Senast ändrat 11.12.2018

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo 

KONTAKTUPPGIFTER


Telefontider
måndag- fredag kl. 9-10

GENVÄGAR


Ekonomiskt stöd
Sysselsättningstjänster

PÅ ANDRA WEBBPLATSER