Socialarbete och ekonomiskt stöd

Servicen inom socialvården, socialarbetet och utkomstskyddet stöder kommuninvånarna och deras familjer i att få kontroll över sina liv och motverkar utslagenhet. Inom servicen, som utgörs av olika slags lagstadgade myndighetsuppgifter och andra stödformer, betonas ett mångprofessionellt arbetsgrepp och en förebyggande verksamhet.

Socialarbete är bl.a. att öka människornas delaktighet, producera tjänster, förebygga problem, leta efter alternativa lösningar, bedöma, följa upp samt främja ärenden för dem som befinner sig i en sämre ställning. Inom socialarbetet ses klienten som expert på sitt eget liv.

Vuxensocialarbete

Kontakt med vuxensocialarbetet förutsätter tidsbeställning via 09 23531. Du kan kontakta oss under vår telefontid, måndagar till fredagar kl. 9 - 10.

Kontakt utanför telefontiden endast med tidsbeställning

Kontaktuppgifterna hittar du här

Vuxensocialarbetet stödjer på ett övergripande och mångsidigt sätt vuxna Sibbobors sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själv vid livets milstolpar. Du kan vända dig till vuxensocialarbetet om du till exempel

- behöver stöd för att hantera och planera vardagen
- är arbetslös och behöver vägledning i anknytning till sysselsättningstjänster
- har det kärvt med boendet eller är bostadslös
- är orolig över din mentala hälsa eller rusmedelsbruk eller de stör ditt liv
- har upplevt en plötslig kris (skilsmässa, problem i människorelationer, dödsfall osv.)
- behöver vägledning och råd i anknytning till socialtjänster eller till exempel invandring

Vuxensocialarbetet är långsiktig och planmässig verksamhet som syftar till att tillsammans med kommuninvånarna hitta metoder som främjar kontrollen över livet. Det grundläggande verktyget består av en bedömning av kommuninvånarens tjänstebehov, som görs tillsammans med invånaren, samt åtgärder och en klientplan som bygger på resultatet av bedömningen.

 

Det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA 1.1.2017

Det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA i början av år 2017. Du kan ansöka om utkomststöd elektroniskt på FPA:s webbplats eller med en pappersblankett. Ansökningsblanketter fås på FPA-byråerna eller på kommunens socialbyrå. Ansökningsblanketter kan också skrivas ut på FPA:s webbplats.

Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) från ingången av år 2017. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet beviljas fortsättningsvis av Sibbo kommun.

Behovet av kompletterande och förebyggande utkomststöd kan bedömas först efter att det gjorts en beräkning av och ett beslut om det grundläggande utkomststödet.

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. Du kan be att FPA överför din ansökan till Sibbo kommun om du i din ansökan har uppgett andra utgifter än de som ingår i det grundläggande utkomststödet.

Om du redan har fått ett beslut av FPA om grundläggande utkomststöd för den tid som ansökan gäller, kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.

Du kan lämna in din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd skriftligt till kommunens socialbyrå eller göra en elektronisk ansökan om utkomststöd.

 

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen i Borgåregionen sköts av Arjessa Oy. Ekonomi- och skuldrådgivningens tjänster är avgiftsfria. Tjänsterna är avsedda för invånarna i Borgå, Askola, Mörskom, Borgnäs och Sibbo.

Telefonrådgivning och tidsbokning

Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12, tfn 010 205 0800.

Telefonrådgivningen erbjuder

  • preliminär kartläggning av klientens ekonomiska situation i stora drag: inkomster, utgifter, skulder och eventuell förmögenhet
  • grundläggande information om alternativen för att sköta skulderna
  • preliminär kartläggning av möjligheterna till skuldsanering.

Vid behov bokas tid hos en ekonomi- och skuldrådgivare för att kartlägga klientens ekonomiska situation och förutsättningarna för skuldsanering. Klienten får också anvisningar om vilka bilagor och utredningar som ska tas med till mötet med ekonomi- och skuldrådgivaren. Tilläggsuppgifter hittar du här...

Ekonomi- och skuldrådgivningen till rättshjälpsbyråerna 2019

Från början av 2019 övergår ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpsbyråerna. Alla ekonomi- och skuldrådgivares kontaktuppgifter ändras efter 31.12.2018. I fortsättningen kan du fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du tar kontakt med.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess kontaktuppgifter from. 1.1.2019 är:
Östra Nylands rättshjälpsbyrå
email: ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi
telefon: 029 566 0175

Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på webbadressen www.oikeus.fi

SuomeksiSenast ändrat 22.11.2018