Hemservice för barnfamiljer

Hemservice kan ges tillfälligt om det finns ett akut behov av praktiskt stöd i familjen. Då hemservicen för barnfamiljer gör ett hembesök hjälper familjearbetaren till med till exempel barnskötsel eller hemsysslor. Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd, och behovet av servicen avgörs från fall till fall och beviljas enligt tillgängliga resurser.

 

Hemservice ges till exempel i följande situationer:

  • slutskedet av graviditeten och då familjen får en ny familjemedlem
  • flerlingsfamilj
  • ena föräldern är trött och utmattad
  • plötslig förändring i livssituationen
  • familjens funktionsförmåga försämras
  • förälderns sporadiska vård- eller terapibesök som föräldern inte kunnat förutspå

Hemservice för barnfamiljer eller familjearbete ges inte för:  

  • studier och hobbyer
  • behov av personlig assistent
  • att möjliggöra förälderns arbetande eller distansarbete
  • vård av barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma med barnet
  • enbart behov av transport

Prislista för hemservice (2018)

Tillfällig hemservice för barnfamiljer:

besök (0-2 h)        9,50 euro
besök (2-4 h)      16,10 euro
besök (2-6 h)      20,60 euro
besök över 6 h   25,20 euro

För mer långvarig service som pågår över tre månader bestäms avgiften utifrån familjens inkomster, familjens storlek och servicetimmarna.

Ta kontakt!

050 465 8352 (vardagar kl. 8.15–15.00) eller genom att fylla i en blankett för hemservice.

 

Specialsocialhandledare Nina Klemola, +358 40 1914472, nina.klemola@sipoo.fi Specialsocialhandledare Anne Willström, +358 50 4635126, anne.willström@sipoo.fi

Servicechef Katarina Alhovuori, +358401914337, katarina.alhovuori@sipoo.fi

 

 

 

 

 

Suomeksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrat 19.06.2018