Familjerättsliga tjänster

De familjerättsliga tjänsterna hjälper föräldrar att utarbeta avtal om ärenden gällande barnet. Tjänsterna är avgiftsfria

De familjerättsliga tjänsterna omfattar

I Sibbo kommun hjälper barnatillsyningmannen med familjerättsliga ärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

Adoptionsrådgivning

Rädda Barnen rf. ordnar adoptionsrådgivningstjänster för Sibbofamiljer.

 suomeksi
Senast ändrat 14.08.2019

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14, 2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Barnatillsyningsman
telefontid

Ons 16.8. kl, 10−11
Tors 22.8. kl. 10−11
Ons 28.8. kl. 10−11

tfn 050 4658356

Ge respons!  Ge respons!          
Vanliga frågor på finska  Vanliga frågor (FI) 

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Dataskydd
Familjerådgivningen

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Sosiaalihuoltolaki 
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN