FAMILJERÄTTSLIGA TJÄNSTER

De familjerättsliga tjänsterna hjälper föräldrar att utarbeta avtal om ärenden gällande barnet. Tjänsterna är avgiftsfria

De familjerättsliga tjänsterna omfattar

I Sibbo kommun hjälper barnatillsyningmannen med familjerättsliga ärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

Adoptionsrådgivning

Rädda Barnen rf. ordnar adoptionsrådgivningstjänster för Sibbofamiljer.

 suomeksi
Senast ändrat 04.06.2019

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14, 2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Barnatillsyningsman
tfn 050 465 8356

Telefontid
från och med 2.5.:

Fre 31.5. kl. 11 - 13
Tis 4.6. kl. 10 - 11
Fre 14.6. kl. 10 - 11
Tor 20.6. kl. 10 - 11

I brådskande ärenden
ring 050 465 8352.

Ge respons!  Ge respons!          
Vanliga frågor på finska  Vanliga frågor (FI) 

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Dataskydd
Familjerådgivningen

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Sosiaalihuoltolaki 
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN