Familjerättsliga ärenden

Barnatillsyningsman

I barnatillsyningsmannens uppgifter ingår att utreda faderskapet då ett barn föds utanför äktenskapet samt att tillsammans med föräldrarna göra upp ett avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen fastställer avtal som gjorts av föräldrarna gemensamt.

Tid till barnatillsyningsmannen kan beställas genom att ringa numret nedan. Av datasäkerhetsskäl sköts kundärenden inte per e-post. Man får rådgivning i de ärenden barnatillsyningsmannen sköter också per telefon.

Kontaktuppgifter:
Besöksadress: Nickby social- och hälsostation, Jussasvägen 14, 2. vån., 04130 Sibbo

Tf. barnatillsyningsman
Minna Nieminen
tfn 050 465 8356

Telefontid: 

Måndag, Onsdag kl 10 - 11
Torsdag kl 12 - 13

Adoptionsrådgivning

Rädda Barnen rf. ordnar adoptionsrådgivningstjänster för Sibbofamiljer.

 

Ofta ställda frågor  

Svar på ofta ställda frågor hittar du t.ex. på Helsingfors stads hemsidor.

 

Nyttiga webblänkar angående parförhållande, skilsmässa och föräldraskap efter en skilsmässa:

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

- Apua eroon, www.apuaeroon.fi 
- Elatusvelvollisten Liitto r.y, www.elatusvelvolliset.fi
- Gällande lagstiftning: www.finlex.fi
- Hyvä Erovanhemmuus ry, www.hyvaerovanhemmuus.fi
- Mannerheims Barnskyddsförbund, www.mll.fi
- Miessakit rf, www.miessakit.fi
- Neuvokeskus, www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/neuvokeskus2/
- Pienperheyhdistys ry, www.pienperhe.fi
- Väestöliitto, www.vaestoliitto.fi
- Yhden vanhemman perheiden liitto, www.yvpl.fi

Suomeksi

Senast ändrat 22.01.2019