Familjerättsliga ärenden

Barnatillsyningsman

I barnatillsyningsmannens uppgifter ingår att utreda faderskapet då ett barn föds utanför äktenskapet samt att tillsammans med föräldrarna göra upp ett avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen fastställer avtal som gjorts av föräldrarna gemensamt.

Tid till barnatillsyningsmannen kan beställas genom att ringa numret nedan. Av datasäkerhetsskäl sköts kundärenden inte per e-post. Man får rådgivning i de ärenden barnatillsyningsmannen sköter också per telefon.

Kontaktuppgifter:
Besöksadress: Nickby social- och hälsostation, Jussasvägen 14, 2. vån., 04130 Sibbo

Tf. barnatillsyningsman
Hillamaria Tuomi-Mark
tfn 09 2353 6544

Telefontid
Må 10 – 11
Ti 13 - 14
Ons 10 - 11
To 13 – 14

 


 Adoptionsrådgivning

Rädda Barnen rf. ordnar adoptionsrådgivningstjänster för Sibbofamiljer.

 

Ofta ställda frågor  

Svar på ofta ställda frågor hittar du t.ex. på Helsingfors stads hemsidor.

 

Nyttiga webblänkar angående parförhållande, skilsmässa och föräldraskap efter en skilsmässa:

- Apua eroon, www.apuaeroon.fi 
- Barn berättar om skilsmässa: http://svenska.yle.fi/hajbo/tagg/skilsmassa
- Elatusvelvollisten Liitto r.y, www.elatusvelvolliset.fi
- Gällande lagstiftning: www.finlex.fi
- Hyvä Erovanhemmuus ry, www.hyvaerovanhemmuus.fi
- Mannerheims Barnskyddsförbund, www.mll.fi
- Miessakit rf, www.miessakit.fi
- Neuvokeskus, www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/neuvokeskus2/
- Pienperheyhdistys ry, www.pienperhe.fi
- Väestöliitto, www.vaestoliitto.fi
- Yhden vanhemman perheiden liitto, www.yvpl.fi

Suomeksi

Senast ändrat 27.03.2017