Barnskydd

Barnskyddets främsta mål är att stöda familjer så att barnen får växa upp i en trygg omgivning som stöder deras utveckling och motsvarar deras behov.

Man kan kontakta barnskyddet ifall man är orolig över barnet och misstänker att barnet utsätts för misskötsel, försummelse eller fara. Barnskyddsanmälningar är viktiga för att barnet och familjen kunde stödas i ett så tidigt skede som möjligt. Barnskyddet är skyldigt att utreda varje anmälan och vid behov vidta åtgärder.

Man kan bli klient i barnskyddet på begäran av barnet själv eller dess vårdnadshavare, eller via en barnskyddsanmälan. Anmälan kan också göras anonymt. Klientskapet inleds vanligtvis med en bedömning av servicebehovet där socialarbetaren tillsammans med familjen och andra samarbetspartner utvärderar familjens behov av hjälp och stöd. Till barn- och familjeinriktat barnskydd hör olika stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård som till exempel intensivt familjearbete samt brådskande placering, omhändertagning, ordnande av vård utom hemmet samt eftervård.

Ta kontakt!

Besöksadress:
Social- och hälsovårdsstationen i Nickby, Jussasvägen 14
Fax 09 2353 6549

JOUR 24t / 7

Barnskyddets jourtelefon kl. 8.15 - 15.00
I konsultations- och jourärenden kan du vara i kontakt med den socialarbetare som har jour genom
att ringa 050 465 8352.

Jour utanför tjänstetid
Östra Nylands socialjour
Tel. 040 517 4194 Fax 019 667 201
sosiaalipaivystys@porvoo.fi

Skyddshemmet
Tel. 0400 664932

Barnskyddetts ledande socialarbetare Susann Holst,
050 4658351, susann.holst@sipoo.fi

Socialarbetare Marina Wickström,
050 4658353, marina.wickstrom@sipoo.fi

Socialarbetare Katja Sipiläinen,
040 1914442, katja.sipilainen@sipoo.fi

Socialarbetare Tiina Simpson,
040 1914537, tiina.simpson@sipoo.fi

Socialarbetare Susanne Westén,
040 1914458, susanne.westen@sipoo.fi

Servicechef Katarina Alhovuori,
040 1914337, katarina.alhovuori@sipoo.fi

Barnskyddsanmälan

Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation...

Basuppgifter för lägesbedömning i det inledande skedet av barnskyddet
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.

Mera information om barnskydd hittar du på t.ex. följande hemsidor:

 

Suomeksi

Senast ändrat 11.12.2018