Socialarbete för barnfamiljer och hemservice

Socialarbetet för barnfamiljer har som uppgift att erbjuda stöd för dig och din familj i vardagens utmaningar. Utmaningar som belastar vardagen kan till exempel vara en familjemedlems sjukdom, utmattning, problem i föräldrarnas förhållande, skilsmässa, problem med att fostra barnet, ekonomiska utmaningar samt andra tyngande livssituationer. Socialarbetet för barnfamiljer kan också kontaktas av personer som inte tillhör familjen och instanser som är oroliga för barnets eller familjens situation.

 

 

Barnfamiljerna i Sibbo kan ansöka kompletterande och förebyggande utkomstöd här

 

Socialarbetet för barnfamiljer är uppdelat i två team. OVI-teamet tar emot kontakter och begäran om hemservice och bedömer tillsammans med dig din familjs situation. TUPA-teamets personal ger praktisk hjälp till din familj utifrån en plan som gjorts upp tillsammans.

 

 

 

OVI: Handledning, mottagning och information

 

 

Du kan kontakta OVI-teamet antingen genom att ringa telefonnumret 050 465 8352 vardagar kl. 8.15–15 eller genom att fylla i en blankett för kontaktbegäranAv OVI-teamet får du även anvisningar och råd om du behöver hjälp med att hitta rätt tjänst.

 

 

 

OVI-teamet tar också emot kontakter i anknytning till barnskyddsärenden.

 

Om du behöver hjälp utanför tjänstetid kan du på kvällar och veckoslut ringa Östra Nylands socialjour 040 517 4194

 

 

 

 

TUPA: Stödtjänster

I TUPA-teamet arbetar socialhandledare och familjearbetare som erbjuder praktiskt stöd för familjer. Stödet kan vara hemservice för barnfamiljer som utförs i hemmet, arbete tillsammans med familjen i syfte att hitta en fungerande vardag och växelverkan eller till exempel stöd för en ung person. Övriga stödformer är stödfamiljs- och stödpersonsverksamhet, medling i familjeärenden, samarbete med familjens eget nätverk eller övriga yrkespersoner samt ekonomiskt stöd.

 

Hemservice för barnfamiljer

Hemservicen kan stå till hjälp om det finns ett behov av tillfälligt stöd i familjen. Då hemservicen för barnfamiljer gör ett hembesök kan familjearbetaren hjälpa till med till exempel barnskötsel eller hemsysslor. Hemservicen är däremot inte en vårdtjänst för barn som insjuknar plötsligt och inte heller en städtjänst. Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd. Behovet av hemservice bedöms från fall till fall, noggrannare kriterier och priserna hittar du här.

 

 

 

Ta modigt kontakta redan i ett tidigt skede om du upplever att du inte klarar dig på egen hand!

 

 

 

Suomeksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OVI-teamet
Socialarbetare
Susanne Westén
09 2353 6537
Specialsocialhandledare
Nina Klemola
09 2353 6546
Socialarbetare
Hanna Kangastalo
09 2353 6527
TUPA-teamet
Familjearbetare
Tuula Haanperä
09 2353 6583
Socialhandledare
Anu Haapalehto
09 2353 6566
Familjearbetare
Maj Ingman
09 2353 6562
Socialhandledare
Jenni Lönnberg
09 2353 6563
Socialhandledare
Luru Natunen
09 2353 6599

Teamansvarige i Tupa-teamet

Socialhandledare
Anne Nuutinen
09 2353 6577

Förmannen för socialarbete för barnfamiljer och hemservice

Servicechef
Katarina Alhovuori
09 2353 6540
Senast ändrat 18.01.2018