Familjerådgivningen

Familjerådgivningen finns i Nickby social- och hälsostation (2. vån), Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

Tidsbeställning och telefontid:

Måndagar och torsdagar kl. 12-13
Tel. 09 2353 6573

På familjerådgivningen jobbar psykologerna Jenny Ansala och Édua Holmström. Våra tjänster är frivilliga, avgiftsfria och vi har tystnadsplikt. Tjänsterna är till för familjer där det finns under 18-åriga barn.

Familjerådgivningen erbjuder stöd genom samtal med fokus på familjemedlemmarnas  kommunikation, växelverkan och mående. I arbetet utgår vi från den enskilda familjens situation och behov. Vi erbjuder både individual-, par- och familjesamtal.

Du kan ta kontakt om du känner oro eller har frågor kring:

- Ditt föräldraskap och uppfostringsfrågor

- Ditt barns välbefinnande, utveckling och beteende

- Din familjs samlevnadskonflikter och relationsproblematik

- Andra situationer som belastar er familj

 

Servicechef, Marjo Karppinen 09 2353 6560

Suomeksi

 

Senast ändrat 17.05.2017