Familjerådgivningen

Familjerådgivningen finns i Nickby social- och hälsostation (2. vån), Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

 

Tidsbeställning och telefontid:

Måndagar och torsdagar kl. 12-13
Tel. 09 2353 6573

Obs! Familjerådgivningen har ingen telefontid under tiden 17.7-6.8.

I brådskande ärenden hänvisar vi er till att vara i kontakt med barnsfamiljernas socialarbete, tel. 09-2353 6548 vardagar kl. 8.15–15. 

 

På familjerådgivningen jobbar psykolog Jenny Ansala. Våra tjänster är frivilliga, avgiftsfria och vi har tystnadsplikt. Tjänsterna är till för familjer där det finns under 18-åriga barn.

Familjerådgivningen erbjuder stöd genom samtal med fokus på familjemedlemmarnas  kommunikation, växelverkan och mående. I arbetet utgår vi från den enskilda familjens situation och behov. Vi erbjuder både individual-, par- och familjesamtal.

Du kan ta kontakt om du känner oro eller har frågor kring:

- Ditt föräldraskap och uppfostringsfrågor

- Ditt barns välbefinnande, utveckling och beteende

- Din familjs samlevnadskonflikter och relationsproblematik

- Andra situationer som belastar er familj

 

Servicechef, Marjo Karppinen 09 2353 6560

Suomeksi

 

Senast ändrat 14.07.2017