Välkommen till Sibbo!

Vid Sibbo social- och hälsostation fungerar en enhet som erbjuder invandrartjänster och där man kan få allmän information om invandringsfrågor. Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.
Invandrartjänsternas huvuduppgift är att under tre års tid ta emot och främja integrationen av asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd och som placeras i Sibbo kommun eller självständigt flyttar till kommunen och dem som återinvandrar.

Kom ihåg att reservera tid innan du besöker invandrartjänster! 

SuomeksiInvandrartjänster

Socialhandledare
Eija Viitolahti-Liimatainen
09 2353 6505
Heidi Uuttana
09 2353 6505
Socialhandledare
Karin Blomqvist
09 2353 6506
Ansvarig socialarbetare
Auri Bützow
09 2353 6528
Invandrartjänster
Boendehandledare
Iina Lintunen
09 2353 6520
Boendehandledare
Hanad Yasin
09 2353 6516
Boendehandledare
Emmi Mäki
09 2353 6517
 
Servicechef
Veli-Matti Ponkala
09 2353 6502
Senast ändrat 20.06.2017