Välkommen till Sibbo!

Vid Sibbo social- och hälsostation fungerar en enhet som erbjuder invandrartjänster och där man kan få allmän information om invandringsfrågor. Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.
Invandrartjänsternas huvuduppgift är att under tre års tid ta emot och främja integrationen av asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd och som placeras i Sibbo kommun eller självständigt flyttar till kommunen och dem som återinvandrar.

Kom ihåg att reservera tid innan du besöker invandrartjänster! 

SuomeksiInvandrartjänster

Invandrarkoordinator
Heidi Uuttana
09 2353 6505
Socialhandledare
Eija Viitolahti-Liimatainen
09 2353 6506
Socialhandledare
Karin Blomqvist
09 2353 6506
Ansvarig socialarbetare
Auri Butzow
09 2353 6528
Invandrartjänster
Boendehandledare
Veera Karjalainen
09 2353 6516
Boendehandledare
Pauliina Virtanen
09 2353 6517
Boendehandledare
Hannele Siro
09 2353 6520
Taru Puurtinen
09 2353 6359
Senast ändrat 20.06.2017