Mångkulturell verksamhet i Sibbo

I Sibbo ordnar många olika aktörer verksamhet dit invandrare är välkomna. Via den mångkulturella verksamheten som kommunen ordnar kan du t.ex. få en finländsk mentor eller studera språk tillsammans med andra invandrare.

Aktörerna (församlingarna, samfunden, organisationerna osv.) kan kontakta invandringskoordinatorn i Sibbo kommun (040 573 4133). Er verksamhet kan länkas till denna sida.

Kurser i finska vid medborgarinstitutet

Vid medborgarinstitutet fungerar en finskspråkig nybörjarkurs och en diskussionsgrupp för dem som redan kan lite finska. På kursen behandlar man vardagliga ämnen, t.ex. hur man sköter ärenden hos olika myndigheter, i affärerna, på sjukhuset och hur man bekantar sig med andra. På kursen används inte någon bok, och ingen egentlig grammatik och inga översättningsuppgifter behandlas. Verksamheten går ut på att alla deltar i en styrd diskussion. Kursen lämpar sig också för svenskspråkiga som vill slipa på sin finska.

Vi läser tillsammans –nätverket

Sibbo kommun ordnar i samarbete med Kvinnliga Akademikers Förbund rf. och frivilligarbetare gratis undervisining i läsning och i det finska språket för invandrarna i Sibbo.

Under våren 2018 samlas Vi läser tillsammans-gruppen på torsdagar  kl. 17.30 - 19.30 på Lukkarin koulu (Klockarvackavägen 2, 04130 Sibbo).

Mer information:
Ansvarsperson för Vi läser tillsammans -verksamheten Mervi Jokela (044 087064, mervijokela(at)hotmail.com), Luetaan yhdessä svenska

Finlands Röda Korsets stödprojekt för ensamkommande

Ungdomarna i Sibbos familjegrupphem och stödboende får det professionell hjälp de behöver, men är i behov av vardaglig stöd, nätverk, vänner, tillförlitliga vuxna, kontakter till närmiljön och samhället för att integreras. Finland Röda Korset har i samarbete med Sibbos invandrartjänster ordnat utbildningar (på finska) för frivilliga stödpersoner sedan november 2017.

Mer information: Rednet Punainen Risti (på finska), maria.koskijoki(at)redcross.fi eller ly.dat.quynh(at)redcross.fi

 

suomeksi

in english

Senast ändrat 21.02.2019