Mångkulturell verksamhet i Sibbo

I Sibbo ordnar många olika aktörer verksamhet dit invandrare är välkomna. Via den mångkulturella verksamheten som kommunen ordnar kan du t.ex. få en finländsk mentor eller studera språk tillsammans med andra invandrare.

Aktörerna (församlingarna, samfunden, organisationerna osv.) kan kontakta invandringskoordinatorn i Sibbo kommun (040 573 4133). Rr verksamhet kan länkas till denna sida.

Vi läser tillsammans –nätverket

Sibbo kommun ordnar i samarbete med Kvinnliga Akademikers Förbund rf. och frivilligarbetare gratis undervisining i läsning och i det finska språket för invandrarna i Sibbo.

Under hösten 2016 samlas Vi läser tillsammans-gruppen på tisdagar fr.o.m. 6.9-13.12.2016 kl. 17.30 - 19.30 och under våren 2017 10.1- 2.5.2017 (ingen undervisning under vecka 8) på Lukkarin koulu (Klockarvackavägen 2, 04130 Sibbo)

Mer information:
Ansvarsperson för Vi läser tillsammans-veksamheten Hilkka Ros, tfn 0407440739, hilkkaros@hotmail.com 

 
Bli vän med en invandrarmoder, Mannerheims barnskyddsförbunds

Mannerheims barnskyddsförbunds Nylands distrikt bedriver vänverksamhet för invandrarmödrar, som syftar till att främja invandrarmödrars integration och språkinlärning. I verksamheten Bli vän med en invandrarmoder söker man kvinnor som talar flytande finska för att bil vänner med invandrarmödrar. I Sibbo hölls en introduktionsutbildning för nya vänner våren 2014.

Mer information: http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/


Mentorprogrammet FIKA, Luckan Integration

Via mentorprogrammet FIKA kan man fungera som mentor för en invandrare som bor i Sibbo eller i närkommunerna eller få en finländsk mentor! Meningen är att sammanföra frivilliga finländare och invandrare, som träffas under sex månader. En mentor är en person som känner finländska seder och verksamhetsmiljön. För invandrare erbjuder programmet en möjlighet att bekanta sig med den finländska kulturen, samhället och arbetsmarknaden med hjälp av en personlig mentor. Paren bildas på basis av liknande utbildning, arbetshistoria och hobbyer. Luckan ordnar program för mentorparen varje månad.

Mer information: http://fika.luckan.fi/

En internationell träffpunkt vid verksamhetscentret Vägskälet

Sibbo kommun och Luckan Integration har öppnat en internationell träffpunkt i Verksamhetscentret Vägskälets lokaler.  Syftet är att främja tvåvägsintegration och i Vägskälets lokaler skapa en träffpunkt med låg tröskel – en plats där nya Sibbobor kan bekanta sig med gamla och tvärtom. Programmet planeras tillsammans med deltagarna.
Under år 2015 är Träffpunkten öppen första onsdagen i månaden kl. 17 - 19.

Mer information: Luckan Integration liselott.sundback@luckan.fi

Stödgruppsverksamhet på persiska och kurdiska, Väestöliittos mångkulturella kompetenscenter 

Väestöliittos mångkulturella kompetenscenter och Sibbo kommun ordnar stödgruppsverksamhet på persiska och kurdiska i Verksamhetscentret Vägskälets lokaler våren 2015. Stödgruppsverksamheten syftar till att både på individ- och familjenivå stödja integrationen av personer som får internationellt skydd.

Mer information: Mina Zandkarimi, expert på mångkulturalism hos Väestöliitto mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Suomeksi

Stödgruppsverksamhet på persiska och kurdiska, Väestöliittos mångkulturella kompetenscenter

Väestöliittos mångkulturella kompetenscenter och Sibbo kommun ordnar stödgruppsverksamhet på persiska och kurdiska i Verksamhetscentret Vägskälets lokaler våren 2015. Stödgruppsverksamheten syftar till att både på individ- och familjenivå stödja integrationen av personer som får internationellt skydd.

Mer information: Mina Zandkarimi, expert på mångkulturalism hos Väestöliitto mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi

Kurs i finska för utlänningar och andra intresserade vid medborgarinstitutet

Vid medborgarinstitutet fungerar en finskspråkig diskussionsgrupp som behandlar vardagliga ämnen, t.ex. hur man sköter ärenden hos olika myndigheter, i affärerna, på sjukhuset och hur man bekantar sig med andra. På kursen används inte någon bok, och ingen egentlig grammatik och inga översättningsuppgifter behandlas. Verksamheten går ut på att alla deltar i en styrd diskussion. Kursen lämpar sig också för svenskspråkiga som vill slipa sin finska.

Mer information: https://www.opistopalvelut.fi/sipoo/course_sv.asp?tietuenro=5355

 

 

Senast ändrat 18.01.2018