Att flytta till Finland och Sibbo

Om du är invandrare, har fått uppehållstillstånd mindre än tre år sedan, och behöver handledning och rådgivning om t. ex. kommunala tjänster, myndighetsärenden, eller bidragsfrågor, kontakta Sibbos invandrartjänster. Om du redan har bott längre i Finland, kan du kontakta kommunens vuxensocialarbete om du bor ensam eller med en make/a. Om du har barn, kontakta kommunens socialarbete för barnfamiljer.

EU-medborgare som ska vistas i Finland i mer än tre månader ska registrera sin vistelse. Icke-EU-medborgare ska i regel ansöka om uppehållstillstånd innan de reser till Finland, t. ex. på grund av arbete eller familjeband. Ansökan om asyl gör man hos polisen. Migri fattar beslut om uppehållstillstånden.

Om du redan har ett uppehållstillstånd, ska du först registreras hos magistraten för att få en hemkommun i Finland. I och med detta ska du få tillgång till de kommunala tjänsterna. Dessutom ska du ansöka om rätten till Finland sjukförsäkringssystem hos FPA (blankett Y77r) för att få ett FPA-kort och därmed ersättning för hälsovården och läkemedel.

Om du inte har ett giltigt pass ska du ansöka om resedokument hos Migri. Du kan ansöka om identitetskort hos polisen för att kunna bevisa din identitet. Efter detta kan du öppna ett finländskt bankkonto. Om du är arbetslös men kan jobba på heltid ska du anmäla dig som arbetssökande hos TE-tjänsterna. Om du redan jobbar eller ska börja jobba, skaffa ett skattekort hos Skatteförvaltningen.

Inledande kartläggning och integrationsplan

Om du har fått uppehållstillstånd till Finland mindre än tre år sedan, du kan ha rätt till en i en inledande kartläggning och integrationsplan. Dessa föreskrivs i lagen om främjande av integration. Den inledande kartläggningen innebär ett myndighetssamtal där man utreder din situation och klargör ditt tjänstebehov. Den inledande kartläggningen kan omfatta t.ex. ett test av dina språkkunskaper och en kartläggning av ditt kunnande.

Om du är arbetsför och har för avsikt att söka dig till arbetslivet ska den inledande kartläggning göras hos TE-byrån.

Om du inte kan delta i arbetslivet på grund av till exempel din ålder, en sjukdom eller skada, eller är hemma med små barn, kan du be om en inledande kartläggning hos Sibbo invandrartjänster.

Utgående från den inledande kartläggningen bedömer TE-byrån eller kommunen dina behov och utarbetar en integrationsplan. Integrationsplanen är ett avtal om integrationsutbildning, t.ex. deltagande i språkkurs, arbetspraktik eller annan verksamhet som främjar tillgång till anställning. Under den tid du deltar i integrationsplanens åtgärder kan du få integrationsstöd.

 

Suomeksi

in English

Senast ändrat 21.02.2019