Kontaktuppgifter

Sibbo kommun
Social- och hälsovårdsavdelningen
PB 7, 04131 SIBBO
tfn 09 23 531 (växel)
FO-nummer 0203533-8
info@sibbo.fi

Kommunfakturering
Adress:
Sibbo kommun/Social- och hälsovårdsavdelningen
PB 708, 00074 CGI

Adress för e-fakturor:
Enhet: Sibbo kommmun
Adress för e-faktura: 003702035338
EDI-kod: 003702035338
Förmedlare: CGI
Förmedlarens kod: 003703575029

SuomeksiLedande läkare
Anders Mickos
09 2353 6300
 
Servicechef-välfärdskoordinator
Leena Pääkkönen-Tarvainen
09 2353 6301
 
Servicechef
Veli-Matti Ponkala
09 2353 6502
 
Avdelningsskötare
Pernilla Eriksen
09 2353 6301
 
Ansvarig tandläkare
Perttu Halonen
09 2353 6303
 
Överläkare inom öppenvården
Anna Peitola
09 2353 6302
Senast ändrat 30.03.2017