< Kungörelser
04.04.2016

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2016 och våren 2017

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i idrottsutrymmen i Sibbo.

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i följande idrottsutrymmen;

- Sibbo allaktivitetshall (4 x 300 m²), Klockarvägen 5, Nickby
- Sibbo skolcentrums gymnastiksal (405 m²), Stora Byvägen 8, Nickby
- Lukkarin koulus gymnastiksal (280 m²), Klockarvägen 2, Nickby
- Jokipuiston koulus gymnastiksal (254 m²), Pilvilinnavägen 7, Nickby
- Alvägens skolas gymnastiksal (254 m²), Envägen 12, Nickby
- Kyrkoby skolas gymnastiksal (148 m²), Stora Byvägen 3, Nickby
- Talman koulus gymnastiksal (300 m²), Satotalmavägen 11, Tallmo
- Söderkulla skolcentrums gymnastiksal, (590 m²), Lärdomsvägen 6, Söderkulla
- Sipoonlahden koulus gymnastiksal (606 m²), Fröken Miilis väg 5, Söderkulla
- Boxby skolas gymnastiksal (216 m²), Spjutsundsvägen 71, Box

Av fritidssektionen fastställda hyror uppbärs för de hyrda tiderna.

Ansökningsblanketter finns här.

Skriftliga ansökningar bör lämnas in senast fredagen 22.4.2016 kl. 14.00 under adress Sibbo kommun, Idrottstjänster, PB 7, 04131 SIBBO.

På förfrågningar svarar idrottsinstruktör Tiina Forssell, tfn 09 2353 7011, och servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell, tfn 09 2353 7010.

Sibbo 18.2.2016
Bildningsutskottets fritidssektion


Senast ändrat
16.01.2019