< Kungörelser
11.06.2019

Miljötillsynschefs beslut om Joensuun Tila Oy musiktillställningar 15.6.2019 och 19-20.7.2019

Här kan kungörelsen läsas (pdf)

Miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning finns framlagda tili allmänt påseende elektroniskt på adressen www.julkipano.fi samt på plats i i Sibbo kommuns kundtjänsten Info, adress Norra Skolvägen 2, Nickby, under öppethållningstiderna.


Senast ändrat
11.06.2019