< Kungörelser
11.06.2019

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun - Sökande Joensuun Tila

Joensuun Tila. söker om åtgärdstillstånd för tillfällig utescen vid adressen Joensuuvägen 59A. Scenen, 156 m², byggs för sommarteater och festivaler.

De vilkas fördel eller rätt saken berör har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning (tiden mellan 11.6. - 25.6.2019); även andra än ovannämnda parter har rätt att framföra sin åsikt om ansökan.

Skriftliga anmärkningar och åsikter ska lämnas in senast 25.6.2019 kl. 16.00 till adressen Sibbo kommun, byggnadstillsyn, PB 7, 04131 SIBBO. Av anmärkningarna och åsikterna ska därtill framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar och åsikter inte lämnas in inom utsatt tid.

Mer information ger lovarkitekt Tove Hagman, tove.hagman@sibbo.fi eller tfn 040 660 5148.

Sibbo 11.6.2019

Byggnadstillsynen


Senast ändrat
11.06.2019