< Kungörelser
23.05.2019

Delgeneralplan som trätt i kraft G21 Immersby

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 13.6.2016 §112 godkänt delgeneralplanen för Immersby. Helsingfors förvaltningsdomstol har 22.12.2017 förkastat besvären över beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen har 2.5.2019 förkastat besväret över Helsingfors förvaltningsdomstolsbeslut.

Delgeneralplanen för Immersby träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

 


Senast ändrat
12.08.2019