< Kungörelser
21.05.2019

Detaljplan som trätt i kraft, K9 Detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde

Markanvändningssektionen har genom sitt beslut 1.4.2019 § 36 godkänt K9 Detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Markanvändningssektionen


Senast ändrat
21.05.2019