< Kungörelser
16.05.2019

M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentral, förslaget framlagt

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 16.5 - 17.6.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 17.6.2019 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om planläggningsarbetet ger detaljplanechef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, tfn 050 409 3957, fornamn.efternamn@sibbo.fi och planläggningsarkitekt Eveliina Könttä, Ramboll Oy, tfn 040 630 0480, fornamn.efternamn@ramboll.fi.

Kommunstyrelsen

16.5.2019


Senast ändrat
17.05.2019