< Kungörelser
06.05.2019

Miljösyn maj 2019

Byggnads- och miljöutskottet meddelar att i enlighet med byggnadsordningen för Sibbo kommun förrättas miljösyn under maj månad innevarande år för konstaterande av att fastigheterna är i skick och miljön hålls snygg.

Vid synen noteras skicket på de byggnader, anläggningar, konstruktioner och gårdsplaner som inverkar på miljöbilden. För avhjälpande av de olägenheter som observeras vid synen ges en särskild uppsnyggningsuppmaning till de underhållsskyldiga.

Sibbo den 6 maj 2019
Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
06.05.2019