< Kungörelser
09.08.2018

Detaljplan som trätt i kraft, S 17 B Söderkulla centrum, detaljplaneändring för Amiralsvägen 4

Fullmäktige har genom sitt beslut 11.6.2018 § 48 godkänt S 17 B Söderkulla centrum, detaljplaneändring för Amiralsvägen 4.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Kommunstyrelsen
Sibbo 9.8.2018


Senast ändrat
08.08.2018