< Kungörelser
02.08.2018

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun, Lidl Suomi Ky

Lidl Suomi Ky ansöker undantag och ansökan om bygglov enligt 172 § och 125 § för byggande av en butiksbyggnad på 2466 k-m2 och parkeringsplatser för två fastigheter av Rönneby Rnr 753-419-4-1806 och av Fästbacka Rnr 753-419-4-1004.

De vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning av ansökan. Av anmärkningarna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Även andra än ovannämnda parter har rätt att yttra sig om ansökan. De dokument som gäller ansökan finns till påseende på Infopunkten i Sibbo kommun (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) samt på Sibbo kommuns webbplats.

Skriftliga anmärkningar och åsikter ska senast 20.8.2018 kl. 17.00 lämnas in till Sibbo kommun, byggnads- och miljöutskottet, PB 7, 04131 SIBBO. Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar och åsikter inte lämnas in inom utsatt tid.

Mer information ger lovberedare Vesa Ruponen,
vesa.ruponen@sipoo.fi, tfn 040 1914 235.

Planritning

Fasadbilder

Grundritning

Grundkartta

 

 

Byggnads- och miljöutskottet
Sibbo 2.8.2018

 


Senast ändrat
02.08.2018