< Kungörelser
28.06.2018

Godkänd detaljplan, N50 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickbyvägen

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 19.6.2018 § 172 godkänt N50 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickbyvägen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 27 juni 2018 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 28.6.2018


Senast ändrat
28.06.2018