< Kungörelser
09.05.2018

Gatuplanförslag, Bybergsbrinken, Nickby

Förslagen till gatuplan för Bybergsbrinken i Nickby hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 9.5.-24.5.2018 under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/byggandet_av_gator/vagplaner_till_paseende

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör lämnas in under framläggningstiden till Tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi

 

Avdelningen för teknik och miljö
Sibbo 9.5.2018


Senast ändrat
07.05.2018