< Kungörelser
02.05.2018

Godkänd detaljplan, K8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområde

Fullmäktige har genom sitt beslut 23.4.2018 § 32 godkänt K8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområde.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 2 maj 2018 i kommunens allmänna datanät.

 

Fullmäktige
Sibbo 2.5.2018


Senast ändrat
07.05.2018