< Kungörelser
02.05.2018

Godkänd detaljplan, N45 A Detaljplaneändning för Nickby skolcentrum

Fullmäktige har genom sitt beslut 23.4.2018 § 31 godkänt N45 A Detaljplaneändningen för Nickby skolcentrum.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 2 maj 2018 i kommunens allmänna datanät.

 

Fullmäktige
Sibbo 2.5.2018


Senast ändrat
07.05.2018