< Kungörelser
12.04.2018

Gatuplanförslag, Norra skolvägen, Nickby

Förslagen till gatuplan för Norra skolvägen (mellan Nickbyvägen och Nickby Hjärtas parkeringsområde) hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 12.4.-27.4.2018 under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats på adressen https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/byggandet_av_gator/vagplaner_till_paseende

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör lämnas in under framläggningstiden till Tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi


Senast ändrat
09.04.2018