< Kungörelser
08.03.2018

S 17-B Söderkulla centrum, detaljplaneändring för Amiralsvägen 4

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda under tiden 8.3 – 9.4.2018 i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbsida www.sipoo.fi/detaljplaner

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 9.4.2018 kl 16.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-post jarkko.lyytinen@sibbo.fi

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 8.3.2018


Senast ändrat
01.03.2018