< Kungörelser
12.03.2018

Bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2018

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrotts-, och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 1.3. - 29.3.2018.

KONSTNÄRSSTIPENDIE

Till en professionell sibbokonstnär. Ansökning via Timmi-programmet 1.3. - 29.3.2018.

FASTIGHETSSKATTEBIDRAG

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 29.3.2018.

Tilläggsinfo: www.sibbo.fi>Kultur och fritid/Föreningar och bidrag

Understöd till organisationer som fungerar inom social- och hälsovården

Av ansökan bör framgå verksamhetens art, kostnader och annat som kan påverka understödets storlek. Speciellt bör framgå i vilken utsträckning verksamheten sker i Sibbo, ifall även andra orter omfattas av den.

Fritt formulerad ansökan riktas till Sibbo kommun, Social- och hälsovårdsavdelningen, PB 7, 04131 SIBBO.

Ansökningstid för social- och hälsovårdsverksamhet t.o.m. 29.3 kl. 14:00.

Tiläggsinfo: Marina Forsström, tfn 050 360 3840

 

Fritidssektionen

Social- och hälsovårdsutskottet

Sibbo 22.2.2018


Senast ändrat
12.03.2018