< Kungörelser
05.02.2018

Pålningsarbete i anslutning till byggande av Nickby järnvägsbro

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Kreate Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

Till meddelande genom denna länk.


Senast ändrat
05.02.2018