< Kungörelser
01.02.2018

Detaljplan för Talma Hills fritidsbostäder (TM 3) anhängig

Detaljplanearbetet som ingår i kommunens planläggningsprogram 2017-2020 och 2018-2021 har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Det ca 7 hektar stora planeringsområdet är beläget i Tallmo i norra Sibbo öster om Lahtisleden (E 75), ca 8 km nordväst om Nickby. Området gränsar i söder till golfbanan.

Avsikten med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att utveckla området för semester- och fritidsbruk.

Programmet för deltagande och bedömning finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen (Stora Byvägen 18, Nickby) 1.2.2018 - 2.3.2018. Man kan också bekanta sig med planen för deltagande och bedömning på kommunens hemsidor www.sibbo.fi/detaljplaner (TM 3 Talma Hills fritidsbostäder).

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning skall lämnas in skriftligt senast 2.3.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av: planläggningschef Matti Kanerva tfn. 040 1914381, e-postadress: fornamn.slaktnamn@sibbo.fi., arkitekt Matti Heikkinen, tfn. 0400 728284, e-postadress: fornamn.slaktnamn@a-konsultit.fi.

Sibbo 1.2.2018

Utvecklings-och planläggningscentralen


Senast ändrat
26.01.2018