< Kungörelser
01.02.2018

Utkastet till detaljplan för Nickby återvinningscentral (H 1) läggs fram

Detaljplaneutkastet är framlagt 1.2–2.3.2018 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla.

Man kan också bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.fi/detaljplaner. Eventuella åsikter om detaljplaneutkastet ska lämnas in skriftligt senast 2.3.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Man kan även bekanta sig med detaljplaneutkastet vid en planutställning som ordnas i lilla salen i Lilla Villan (Jussasvägen 16, Nickby) onsdag 14.2.2018 kl. 17–19. I samband med utställningen kan man ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling. Man kan besöka utställningen när som helst mellan kl. 17 och 19. Välkommen!

Mer information om planarbetet ger planläggare Mirva Talusén, tfn 040 1916 023 och planläggningschef Matti Kanerva, tfn 040 1914 381, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi samt planläggningskonsult Niina Ahlfors, Ramboll Oy, tfn 040 1768252, e-postadress: fornamn.efternamn@ramboll.fi.

Sibbo 1.2.2018

Markanvändningssektionen


Senast ändrat
26.01.2018