< Kungörelser
03.08.2017

Invånarkväll om utkastet till verksamhetsområde för vattentjänstverk som är verksamma inom Sibbo kommuns område

Sibbo kommun har i samarbete med områdets vattentjänstverk samt kommunens miljövårdsmyndighet och hälsoskyddsmyndighet utarbetat ett utkast till verksamhetsområde för vattentjänstverk som är verksamma inom Sibbo kommuns område.

Utkastet till verksamhetsområde är framlagt under tiden 5.6–1.9.2017 på adressen: https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/sipoon_vesi/sipoon_veden_hankkeet/toiminta-alueluonnos_sipoon_kunnan_alueella_toimiville_vesihuoltolaitoksille_nahtaville_asettaminen.

Invånarkvällar ordnas 14.8.2017 kl. 17.00 i Servicehuset Linda, Amiralsvägen 6, Söderkulla och 17.8.2017 kl. 17.00 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Tilläggsuppgifter i ärendet ger affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sibbo.fi eller tfn 09 2353 6910.

Sibbo 3.8.2017

Avdelningen för teknik och miljö


Senast ändrat
24.08.2017