< Kungörelser
27.07.2017

Detaljplan som trätt i kraft, T7B Sibbovikens skola

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 22.5.2017 § 42 godkänt detaljpla-neändring för Sibbovikens skolcentrum (plan T 7 B).

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Sibbo 27.7.2017

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
20.07.2017