< Kungörelser
20.07.2017

Detaljplan som trätt i kraft, E 3 Detaljplan och detaljplaneändring för Eriksnäsvägen

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 30.5.2017 §122 godkänt detaljplan för E 3 Detaljplan och detaljplaneändring för Eriksnäsvägen.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Sibbo 20.7.2017

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
12.07.2017