Media och sociala media

Aktuellt

17.11.2017

Självständighetsveckan i Sibbo 2.-9.12.2017

Sibbo firar hundraåriga Finland under självständighetsdagens vecka på många sätt. På programmet finns bl.a. musik, filmvisning, förfest och mycket annat. Se programmet för självständighetsveckan nedan.

Nyhet

17.11.2017

Vilken tid passar Dig? - Svara på enkäten!

Socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet kommer tillsammans att öppna en WALK IN-rådgivning på Nickby social- och hälsostation. Du kan komma till WALK IN-rådgivningen utan tidsbeställning om din familj eller dina närstående behöver hjälp och råd i vardagens utmaningar till exempel i frågor som rör föräldraskapet eller uppfostran.

Nyhet

15.11.2017

Vill du hjälpa ungdomar att integrera sig? - Röda korsets utbildning för stödfaddrar i Sibbo 28.11.2017

Kan du tänka dig att lyssna, vara till stöd, diskutera, hitta på roliga saker tillsammans, vägleda och visa nya platser? Har du tid att träffa en ungdom 1-4 gånger i månaden under minst ett års tid? Är du över 25 år gammal? Bli stödfadder eller stödfamilj åt en ensamkommande ungdom som fått uppehållstillstånd!

Nyhet

14.11.2017

Hur bör vi utveckla kommunens kundservicepunkter? – svara nu på förfrågan!

Hurudan service vill du få i Sibbos kundservicepunkter? Nu kan du delta i utvecklandet av kommunens kundtjänst genom att svara på förfrågan. Förfrågan är öppen t.o.m den 8.12.2017.

Nyhet

14.11.2017

Nu finns det kamratstöd på nätet för alkohol-, spel- och mentala problem

Vill du fråga om alkohol-, mentala eller spelproblem av någon som har de samma erfarenheterna, eller vill du diskutera skolmobbning med en som också blivit mobbad? Sibboborna kan nu utan kostnader diskutera med en erfarenhetsexpert anonymt och konfidentiellt på webbtjänsten KokeNet.

Nyhet

08.11.2017

Sibbo och Borgå ordnar ett öppet diskussionsmöte om upphandlingen av färdtjänst och sättet att ordna tjänsten 20.11

Taxitrafiken avregleras i hela landet 1.7.2018. Reformen påverkar också den färdtjänst som social- och hälsovårdssektorn ordnar, bl.a. taxiresor för funktionshindrade och äldre personer.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
09 2353 6218
Senast ändrat 15.11.2017