Media och sociala media


26.06.2017

Enkät: De bästa i Sibbo är naturen, lugnet och tvåspråkigheten

Sibbos bästa sidor är naturen, lugnet och tvåspråkigheten. Det här framgår av Sibboenkäten, som besvarades av sammanlagt 209 personer i slutet av april.

Nyhet

22.06.2017

Nätbiblioteket är nu öppet!

Nu har nätbiblioteket Helle öppnat. I nätbiblioteket finns för tillfället material från biblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå och Sibbo.

Nyhet

22.06.2017

Delta i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen!

Har du en plats i din ägo som du har varma minnen av eller som du tycker är särskilt vacker? Eller har området naturvärden som borde tryggas? Vill du ge även följande generationer möjlighet att njuta av området så som det är i dag?

Nyhet

22.06.2017

Sibbos begravningsplats för smådjur tas i bruk i juli 2017

Sällskapsdjur kan få egen gravplats i Sibbo fr.o.m. juli. Verksamhetscentret Vägskälet öppnar en begravningsplats för smådjur i Östanåparken den 3 juli.

Nyhet

21.06.2017

Sibbo kommun deltar i projektet Utvecklande respons inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken i Finland kostar 3 miljarder om året, men det finns förvånansvärt lite information om sambanden mellan resurserna och resultaten. Småbarnspedagogiken i Sibbo kommun deltar i projektet som startade hösten 2016 och vars syfte att utveckla verksamheten genom att observera dessa samband.

Nyhet

20.06.2017

Sibbo deltar i konstevenemanget UPEA17 - Aravahusets väggar blir konstverk

Sibbo kommun deltar i det riksomfattande stadskonstevenemanget UPEA 17, som ordnas 1–24.9.2017.

Nyhet


Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
09 2353 6218
Senast ändrat 26.08.2016