Media och sociala media

Aktuellt

16.03.2018

Framtidens skol- och daghem samt fritidstjänsters utrymmeslösningar planeras nu i Sibbo

Arbetet med att uppdatera servicenätverksplanen för bildningstjänsterna i Sibbo framskrider. Efter att det preliminära planförslaget är färdigt får kommuninvånarna under våren både delta i infomöten och svara på en enkät om dess innehåll. Avsikten är att nätverksplanen går vidare till beslut vid början av sommaren.

Nyhet

16.03.2018

Gutsy Go Sipoo–Sibbo 19.3–23.3.2018 - De unga utför modiga fredsgärningar

220 ungdomar, 20 modiga fredsgärningar. Åttaklassare i Nickby Hjärta i Sibbo får under en veckas tid förbättra kommuninvånarnas liv och visa vad de kan göra tillsammans – allt på två språk. På fredagen den 23 mars publicerar de sina idéer och visar hela Finland hur man kan skapa fred.

Nyhet

16.03.2018

Bekanta dig med gatuplaneringarna vid Nickby Hjärta

Gatuprojekten vid Nickby Hjärta inleds under sommaren 2018. Miljön i Nickby centrum blir tryggare och trivsammare när gatorna saneras och en ny bussterminal byggs.

Nyhet

16.03.2018

Delta i planeringen av Nickby bussterminal!

Stora Byvägen i Nickby kommer att förnyas under sommaren 2018, när en gatuterminal och en busshållplats för tidsutjämning byggs framför Sockengården. Samtidigt börjar grundrenoveringsarbeten på sträckan Nickbyvägen–Storkärrsgränd.

Nyhet

14.03.2018

Skogsenkät till invånarna

Sibbo kommun äger 1 200 hektar skog runt om i kommunen. Mot skogarna som ägs av kommunen riktas olika användningsformer och många slags förväntningar som kan stå i konflikt med varandra. Syftet med denna enkät är att utreda de åsikter och attityder som invånarna har i anknytning till skötseln av kommunens skogar i framtiden.

Nyhet

14.03.2018

Sibbe-vargen har fått nya kläder

Sibbo kommuns maskot Sibbe-vargen är förnyad. Sibbe har fått ett nytt utseende och nya kläder.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 14.03.2018