Media och sociala media

Aktuellt

20.11.2018

Förhandlingarna om Sibbostrandens framtid har framskridit

Sibbo kommun och Sipoonranta Oy har förhandlat om att häva markanvändningsavtalet och färdigställa landskapet i Sibbostranden.

Nyhet

19.11.2018

Det förnyade huvudbiblioteket har öppnat

Det förnyade huvudbiblioteket och det nya Café Emilie har öppnat idag (19.11). Välkommen!

Nyhet

15.11.2018

Nu inleds andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen

Gatuarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen börjar enligt planerna i november 2018. Genomfart på Stora Byvägen kommer att vara tillåtet trots byggarbetet. Saneringen/gatuarbetet pågår fram till våren 2019.

Nyhet

13.11.2018

Sibbo kommun erbjuder halkskydd till alla Sibbobor över 70

Sibbo kommun erbjuder även i år gratis halkskydd för skorna till alla Sibbobor som fyllt 70 år och dem som fyller 70 på vårvintern 2019. Utdelningen av halkskydd startar onsdagen den 21.11.2018.

Nyhet

06.11.2018

Saneringar i Jokipuiston koulu i Sibbo

Saneringar har gjorts och görs i Jokipuiston koulu för att förbättra kvaliteten på inomhusluften och hålla byggnaden i skick. Undervisningen i skolan fortsätter som normalt i första och andra våningen, men källarlokalerna och klassrummet för träslöjd som finns i källaren har tagits ur bruk tills saneringsarbete är färdigt.

Nyhet

06.11.2018

Kommunens kundservice i Nickby flyttar till det renoverade huvudbiblioteket

Kommunens kundservice i Sockengården flyttar till det renoverade huvudbiblioteket i Nickby i november.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 14.09.2018