Media och sociala media

Aktuellt

23.01.2019

Videor med olämpligt innehåll har delats mellan eleverna

Sibbo kommun har fått kännedom om att en del av eleverna i kommunens grundskolor har mottagit eller sett videoklipp med barnpornografiskt innehåll. Videoklippen kan vara chockerande. Enligt vår information har barnen troligtvis skickat videoklippen som meddelanden via sociala medier. Kommunen har fått veta om flera separata fall där barnen har delat videoklipp sinsemellan.

Nyhet

22.01.2019

Bildningsutskottet: Solåker, Lillbonden, Banstugan och Huvikumpu flyttar till det nya daghemmet i Nickby

Fyra nuvarande enheter för småbarnspedagogik flyttar sin verksamhet till det nya daghemmet vid Nickby kultur- och bildningscentrum.

Nyhet

17.01.2019

Försäljning av överbliven mat

Sibbo kommuns kostservice säljer mat som blivit över från lunchen i sote-husets matsal(Jussasvägen 14, Nickby), vardagar mellan kl. 13.15-13.25.

Nyhet

15.01.2019

Sibbostrands markområden återgår i Sibbo kommuns ägo

Trivseln i Sibbostrand förbättras genom att färdigställa landskapet, och markområdena som ägs av Sipoonranta Oy återgår i Sibbo kommuns ägo. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i dag 15.1.2019 att markanvändningsavtalet gällande Sibbostrand sägs upp.

Nyhet

11.01.2019

Trafiken dirigeras till en omväg på Stora Byvägen

Kontrollera bilden (nedan) som visar var övergångställen ligger samt vilka leder har förkörsrätt alternativt väjningsplikt!

Nyhet

09.01.2019

Vargspåret arrangeras inte

Vargspårkommittéen, som ansvarar för arrangerandet av Vargspåret, har enhälligt beslutat att slopa arrangerandet av Vargspåret. Evenemanget har senast gått att arrangera 2013.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 07.12.2018