Sibbo kommun

Suomeksi

Kommunens växel +358 9 23 531
Kommunens gemensamma e-post: info@sibbo.fi
Fax: 09 2353 6209

Förvaltningens adress: Sockengården, Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo.
Postadress: PB 7, 04131 Sibbo

Sockengårdens reception +358 9 23 531
Receptionen är öppen under kommunens tjänstetid må-to 8-16 och fre 8-14.
Kundtjänstens öppethållningstider se nedan.


Kundbesök till våra experter endast på tidsbeställning. 
Vardagar före söckenhelg stänger vi redan klockan 14. 
Information angående övriga undantag i våra öppethållningstider meddelar vi om på dessa sidor.

SibboInfo

Vi är kommunens gemensamma kundtjänst och vi finns i hjärtat av Nickby samt i Söderkulla.
Den gemensamma kundtjänstens servicenummer är +358 9 2353 6000.

Våra servicerådgivare betjänar er personligen i våra kundtjänster, per telefon samt via e-post. Du kan också chatta med oss på kommunens hemsidor.

SibboInfo Nickby
Betjäningstider: må-to 8-17, fre 8-14.
Besöksadress: Norra Skolvägen 2, Nickby.
Vi finns i huvudbibliotekets hus, med ingång från bibliotekets huvudentré.

SibboInfo Söderkulla
Betjäningstider: ti-ons 9-12 och 12:30-17.
Besöksadress: Amiralsvägen 2, Söderkulla.
Vi finns i S-Markets hus, i 2. våningen i Söderkulla bibliotekets aula.

 

Senast insatta notiser på vår hemsida under rubriken aktuellt:

OBS!   OBS!
Grundskolelevernas skolresekort för läsåret 2020-21 ( insatt 30.7.2020 ).
Nu är det dags att ladda skolelevernas HRT-resekort för läsåret 2020-2021.
Som vi redan i början av juli informerade så har en elev i någon av Sibbos grundskolor och som är berättigade till skolresor, kunnat ladda sitt HRT-resekort redan under juli månad i kommunens kundtjänst SibboInfo.
Förfaringssättet har fr.o.m i år ändrats så att man inte längre samlar in korten utan eleven, eller hans vårdnadshavare, själva ombesörjer att resekorten laddas. Informationen har också satts ut på Wilma.Man bör anhålla om rätt till betald skolskjuts. Observera att också då eleven flyttar från lågstadiet till högstadiet bör denhär ansökan göras på nytt. Visst har du kommit ihåg att göra den. Här är länken till bildningsavdelningens blankett:
Kundservicen har nu längre öppet under de två första veckorna i augusti.
SibboInfo Nickby
Vi håller öppet enligt följande under tiden 3-14.8.20: måndag – torsdag 8-18 och fredag 8-16.
SipooInfo Söderkulla
Vi håller öppet enligt följande:
vecka 32: tisdag–torsdag 9 – 12 och 12.30 - 18 fredag 9-12 och 12.30-16
vecka 33: måndag–torsdag 9 – 12 och 12.30-18 fredag 9-12 och 12.30-16
Då du kommer för att ladda dit resekort, hämta med dig HRT-kortet samt skolelevens personkort ( FPA:s kort duger också). Om ditt kort har förkommit, betalar du 5 € för ett nytt kort. Om ditt kort har förkommit redan flere gånger så debiterar vi dessutom 6€ expeditionsavgift.

Ladda skolelevensHRT-resekort för nästa år (insatt 2.7.20 )
En elev som är berättigad till HRT:s skolkort för terminen 2020–2021 kan från och med 6.7.2020 ladda sitt skolkort i kommunens kundtjänst, SibboInfo.
SibboInfo Nickby är öppet i juli må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14. (SibboInfo Söderkulla är stängt fram till augusti.)
När du kommer för att ladda resorna ska du ha med dig HRT-resekortet och elevens identitetsbevis (FPA-kort godkänns). Om du har tappat kortet betalar du 5 euro för ett nytt kort. Om du har tappat kortet ett flertal gånger tillkommer en behandlingsavgift på 6 euro.
Undvik köer – ladda ditt kort redan i juli!

Information om sommarens öppethållningstider (insatt 26.6.20)
Kundtjänstens öppethållningstider under sommaren, 1.6 - 2.8.2020, må-to 8-16 och fre 8-14.
Vår kundtjänst i Söderkulla är stängd tills vidare och servicen koncentreras nu till vår kundservice i Nickby.
Sockengårdens dörrar är stängda under tiden 6.7 - 2.8.2020. All kundservice fås då i vår kundservice SibboInfo, Nickby.
Vi meddelar de nya öppethållningstiderna 

 


Våra tjänster

Fråga oss angående Sibbos service.  Av våra servicerådgivare får du på ett flexibelt sätt allmän information om kommunen samt svarar på frågor angående all kommunal service.  
Du kan personligen besöka vår kundservice, du kan ringa kundservicen på nummer  +358 9 2353 6000, skicka e-post eller chatta med oss.  Chatservicen är öppen då kundservicen är öppen.  
Utanför våra öppethållningstider samt då vi är upptagna kan du skicka frågor/begäran om kontakt.  Då återkommer vi så fort som möjligt.

Vi har blanketter, kartor (även officiella kartor), direktiv, broschyrer samt aktuella planläggningar. Vi tar också emot ansökningar riktade till kommunen.

I kundtjänster finns våra fina Sibboprodukter till salu.

Kunddatorerna finns till våra kunders förfogande.  Vi har också kopieringsmöjlighet. Fråga mera av våra servicerådgivare!

I vår servicekassa kan du betala kommunens egna räkningar, Sibbo Vattens, Sibbo Energis samt Sibbo Instituts fakturor utan serviceavgift.

HRT servicepunkt
Kundtjänsten fungerar som  HRT:S servicepunkt  (Helsingforsregionens Trafik).  Du får här all service som berör ditt resekort. https://www.hsl.fi/sv

HRT:s dataskydd

NetTicket
Vi har till försäljning vår samarbetspartners NetTickets evenemangsbiljetter.  Se deras evenemangsutbud på NetTickets sida https://www.netticket.fi/

NetTickets datasekretessförklaring

Produkter till salu
I kundservice finns följande böcker till försäljning:

Paddlingskarta   5 €
Skutor i Sibbo under 1900-talet, Per-Gustaf Wickholm 25 €
Yhteiskunnan sosiaalinen omatunto, Kauko Virtanen 20 €
Sipoonkorpi luontokohdeopas, Parkkinen ja Hypén 25 €

Sibbo-produkterna
Vi säljer också de populära Sibboprodukterna, du hittar mer information om Sibboprodukter här.

Sibbo Energis Pop up -kundbetjäningsdiskar har öppet:

  • i Sockengården i Nickby, Norra Skolvägen 2. Tiderna för mottagningarna finns i händelsekalendern.
  • i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2. Tiderna för mottagningarna finns i händelsekalendern.
Journummer

Allmänt nödnummer 112

Hälso- och sjukvårdens dejourering

Sibbo Vatten:
Felanmälningar under tjänstetid (mån.–tors. 7–15.30, fre. 7-13.45): 040 191 6090
Felanmälningar under övriga tider: 050 554 4538

Tekniska jour 24/7, kommunens fastigheter: 
tfn 050 55 44 538

Faktureringsinformation

FO-nummer 0203533-8
Adress för e-fakturor

I fall ni inte ännu skickar e-fakturor, skall fakturorna skickas till adressen:
Sipoon kunta, PL 708, 00074 CGI eller Sipoon vesilaitos, PL 709, 00074 CGI.

I fall ni vill skickar fakturor via e-post, skall de skickas i PDF-format till ostolaskut.fi@cgi.com eller purchaseinvoices.fi@cgi.com.

Sibbo Energi

Sibbo Energi Ab är det lokala energibolaget i Sibbo och är ägt av Sibbo kommun. Mer information på webbplatsen av Sibbo Energi.

Annat:

Media
Krisinformation
Dataskydd
Samlingslokaler
Bubbishuset
Kommunens journummer (utskriftsbar version)

Vänligen använd inte e-posten för att sända personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 03.08.2020