Sibbo medborgarinsitut

Kurser

Studieprogrammet 2018-2019

Studieprogrammet 2018-2019 som pdf-bilaga.

Suomeksi

Anmälning

Vattengymnastik fr.o.m. onsdag 22.8.2018 kl. 12.30 Övriga kurser fr.o.m. torsdag 23.8.2018 kl. 12.30.

 

Förhandsanmälan sker i regel via Internet www.opistopalvelut.fi/sipoo välj svenska eller genom att ringa till institutets kansli tfn (09) 2353 6004 senast 5 vardagar innan kursen börjar. Du kan också anmäla dig i Nickby instituthus eller i Söderkulla bibliotek den 22.8. - 23.8.2019 kl 12.30–16.00.

Du kan därtill också anmäla dig till kurs/er i kommunens info i Sockengården eller i kommunens servicepunkt i Söderkulla onsdagar och torsdagar 10.00–17.00.

Förhandsanmälan via e-post beaktas först fr.o.m. måndag 3.9.2018.

Använd den kurskod (skild för höst och vår) som är angiven under varje kurs. Deltagare under 18 år: Meddela också förmyndarens personuppgifter och adress för fakturering. Förhandsanmälan är ytterst viktig, den avgör om kursen blir av.

Vi har inga gratisgånger på våra kurser. Genom att du anmäler dig till kursen förbinder du dig att betala den.

Annulering av kurs

Meddela kansliet (ej läraren) om du är förhindrad att delta i kursen. Nätanmälning kan annulleras via nätet. Annulleringen bör ske senast 3 vardagar innan kursen startar. Om annuleringen sker senare än 3 vardagar innan kursen startar betalar kunden 50 % av kursavgiften. För en kurs som startat och den studerande avbryter eller uteblir ifrån betalar den studerande hela kursavgiften. Institutet uppbär kursavgift för varje kurs man deltar i – skild avgift för höst- och vårtermin.

Betalning av kurs samt betalningssätt

Kursavgiften betalas kursvis, skilt för höst- och vårtermin I första hand önskar vi att du betalar din kurs via din nätbank i samband med att du anmäler dig. Du kan också betala dina kurser kontant i Nickby Instituthus eller kontant/bankkort i kommunens info i Sockengården eller vid kommunens servicepunkt i Söderkulla tisdagar och onsdagar kl 10.00–17.00. Fakturan kan du även få som betalningslänk till din e-post. Om du inte kan betala med något av ovanstående alternativ, sänder vi dig en faktura då kursen startat.

Vi fakturerar 3,50€ för pappersfakturan.
Du kan även betala dina gymnastik- och kulturkurser med Smartum- sedel eller -saldo eller med e-pass. Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker.
Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker.

Rabatter

Arbetslösa och personer på arbetslöshetspension: Studiesedel fås från institutets kansli 50 €/termin. Studiesedeln bör fyllas i senast 3 vardagar innan kursen startar.

Utbildningsstyrelsen har beviljat studiesedlar för Sibbo institut för läsåret 2018 – 2019 och det riktas till invandrare och seniorer (63 år fyllda.) Sibbo institutet erbjuder då personer i dessa målgrupper en studiesedel á 20 € med vilken man kan betala en del eller hela kursen under.

Studiesedel bör returneras till kansliet senast 30.9.2018 (höstens kurs) eller 31.1.2019 (vårens kurs). Med studiesedeln kan man inte betala materialavgiften.

Förändringar i kurserna samt information om nya kurser

Om förändringar i kurserna och tillägg i kurserna meddelas de studerande i brådskande fall via sms. Det är således viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om nya kurser informerar vi på våra hemsidor under Aktuellt, Facebook samt i Hellewi. Vi gör reklam för våra kurser även i Sipoon Sanomat och Östnyland.

Uppdragsutbildning

Institutet ordnar gärna kurser i form av beställnings- och personalutbildning t.ex. för olika företag och föreningar. För närmare information kontakta kansliet.

Samarbete

Flera av MI:s kurser kan godkännas som tillämpade kurser inom gymnasiets läroplan och kan räknas tillgodo inom totalantalet kurser vid gymnasiet. De kan också antecknas på skolans dimissionsbetyg. Var i kontakt med gymnasiets rektor för närmare information.

Senast ändrat 12.09.2018