Sibbo medborgarinsitut

Studieprogrammet 2016-2017

Studieprogrammet 2016-2017 som pdf.

Suomeksi

Anmälan


Du anmäler dig till våra kurser via internets Hellewiprogram eller genom att ringa till medborgarinstitutets kansli
tfn (09) 2353 6004. Märk att det är viktigt att anmäla sig skilt till höstens och vårens kurser för kurserna fylls i anmälningsordning.

Vid anmälan skall du ge följande uppgifter: namn, personnummer, hemort, adress, telefonnummer och e-postadress,
utbildningsbakgrund (grundläggande-/andra stadiets-/högskoleutbildning, huvudsyssla (arbetar/ arbetslös/ studerande/ pensionär/annat). Om du saknar personnummer kan du anmäla dig genom att ringa till kansliet.


Betalning av kursen

Kursavgiften faktureras kursvis, skilt för höst- och vårtermin. I första hand önskar vi att du betalar din kurs via din nätbank i samband med att du anmäler dig. Om du inte kan betala via nätbanken sänder vi dig en faktura då kursen startat.

Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker.

 

Rabatter


Arbetslösa och personer på arbetslöshetspension: Studiesedel från institutets kansli 50 €/termin mot uppvisande
av arbetslöshetskort. Studiesedeln bör fyllas i senast 3 vardagar innan kursen startar.
Familjerabatten är beaktad i kursavgiften och gäller enbart kurser där barn och vuxna deltar tillsammans. OBS! Ett barn per vuxen.

 

Annullering av en kurs


Annulleringen bör ske senast 3 vardagar innan kursen startar genom att ringa till kansliet 09-2353 6004 eller genom annulleringvia Hellewi. Om annulleringen sker senare än 3 vardagar innan kursen startar betalar kunden 50 % av kursavgiften. För en kurs som startat och den studerande avbryter betalar den studerande hela kursavgiften.

 

Förändringar i kurserna samt information om nya kurser


Om förändringar i kurserna och tillägg i kurserna meddelas de studerande i brådskande fall via sms. Det är således viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om nya kurser informerar vi på våra hemsidor under Aktuellt samt i Hellewi. Vi gör reklam för våra kurser även i Sipoon Sanomat, Tidningen Östnyland och Keski-Uusimaa.


Uppdragsutbildning


Institutet ordnar gärna kurser i form av beställnings- och personalutbildning t.ex.för olika företag och föreningar. För närmare information kontakta kansliet per telefon 09-2353 6004 eller per e-post sibbomi.sipoonko@sipoo.fi.

Senast ändrat 11.08.2016