Sibbo medborgarinsitut

Kurser

Studieprogrammet 2018-2019

Studieprogrammet 2018-2019 som pdf-bilaga.

Suomeksi

Anmälning

Vattengymnastik fr.o.m. onsdag 22.8.2018 kl. 12.30Övriga kurser fr.o.m. torsdag 23.8.2018 kl. 12.30.

NYA KURSER SOM INTE FINNS I DET TRYCKTA STUDIEPROGRAMMET. (KURSLEDAREN ÄR FINSKSPRÅKIG)

 

Tanssillinen kehonhuolto/Dansant kroppsvård:  syksy/höst 8304316/kevät/vår 8304317
Opintie 6, Söderkulla
Ma/Må 9.30 - 10.15
10.9.2018 - 26.11.2018, 34,00 €
 

14.1.2019 - 1.4.2019, 34,00 €
Janne Outinen
Tunnin aluksi lämmittelemme helpoilla tanssiaskelilla. Tämän jälkeen teemme kehoa avaavia rytmikkäitä liikkeitä, perusjumppaa yms. Tunnin tavoitteena on parantaa kehon liikkuvuutta, ryhtiä ja rentouttaa mieltä kehon mukana. Ennakko-osaamista ei tarvita. I början av lektionen värmer vi upp oss med enkla danssteg. Efter detta gör vi bl.a rytmiska rörelser och  vanliga gymanstikrörelser som öppnar kroppen. Målet med lektionen är att öka kroppens rörlighet, hållning samt får vårt sinne och vår kropp att slappna av.

 

Bailatino Senior: syksy/höst 8304318/kevät/vår 8304319
Opintie 6, Söderkulla
Ma /Må10.15 - 11.00
10.9.2018 - 26.11.2018, 34,00 €
 

14.1.2019 - 1.4.2019, 34,00 €
Janne Outinen
Bailatino on tanssillinen liikuntamuoto. Tunnin aikana käydään läpi yhdestä neljään tanssia. Tanssilajit painottuvat lattaritansseihin (mm. cha cha, salsa, merengue, rumba, jive), mutta tunneilla käytetään mausteena myös muita tanssilajeja. Tunti koostuu lämmittelystä, tansseista ja venyttelystä / jäähdyttelystä. Bailatino är en dansant form av gymnastik. Under lektion går vi igenom fyra gemensamma danser. Danserna utgörs till stora delar av latinamerikansa danser (bl.a. cha cha, salsa, merengue, rumba, jive) men vi använder även andra dansformer som krydda. Lektionen består av uppvärmning, danser och tänjningar.

 

Lavis Lavatanssijumppa:/ Lavis Lavadansjumppa syksy/höst 8304320/kevät/vår 8304321
Opintie 6, Söderkulla
Ma/Må 11.15 - 12.00
10.9.2018 - 26.11.2018, 34,00 €
 

14.1.2019 - 1.4.2019, 34,00 €
Janne Outinen
Lavis-lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hyväntuulinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja tango. Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Lavis-lavadansjumppa är en rolig, enkel och feel-good-gymnastikform, som är en mellanform av lavadans och jumppa. Under lektionen dansar bekantar vi oss med lavadanser som humppa. jenkka, rock/jive, cha cha och tango. Du lär dig grundstegen i lavadans samtidigt som du höjer din kondition. Tidigare danserfarenhet behövs inte.

 

Zumba Fitness: syksy/höst 8304322/kevät/vår 8304323
Opintie 6, Söderkulla
Ma/Må 12.00 - 12.45
 

10.9.2018 - 26.11.2018, 34,00 € 14.1.2019 - 1.4.2019, 34,00 €
Janne Outinen
Zumba on tehokas ja hauska fitness-tanssitunti, jossa hyödynnetään kaloreita kuluttavaa ja kuntoa kohottavaa intervalliharjoittelua. Tanssityylit ja musiikki vaihtelevat latino- ja afrorytmeistä kansainvälisiin hitteihin. Sopii sekä vasta-alkajille että pidempään harrastaneille. Zumba är en effektiv och rolig fitness-danslektion. Man utnyttjar intervallträning som höjer konditionen och förbrukar kalorier. Dansstilarna och musiken växlar från latinska- och afrorytmer till internationella hitlåtar. Passar både för nybörjare och längre hunna.

Anmälan 

Förhandsanmälan sker i regel via Internet www.opistopalvelut.fi/sipoo välj svenska eller genom att ringa till institutets kansli tfn (09) 2353 6004 senast 5 vardagar innan kursen börjar. Du kan också anmäla dig i Nickby instituthus eller i Söderkulla bibliotek den 22.8. - 23.8.2019 kl 12.30–16.00.

Du kan därtill också anmäla dig till kurs/er i kommunens info i Sockengården eller i kommunens servicepunkt i Söderkulla onsdagar och torsdagar 10.00–17.00.

Förhandsanmälan via e-post beaktas först fr.o.m. måndag 3.9.2018.

Använd den kurskod (skild för höst och vår) som är angiven under varje kurs. Deltagare under 18 år: Meddela också förmyndarens personuppgifter och adress för fakturering. Förhandsanmälan är ytterst viktig, den avgör om kursen blir av.

Vi har inga gratisgånger på våra kurser. Genom att du anmäler dig till kursen förbinder du dig att betala den. 

Annulering av kurs 

Meddela kansliet (ej läraren) om du är förhindrad att delta i kursen. Nätanmälning kan annulleras via nätet. Annulleringen bör ske senast 3 vardagar innan kursen startar. Om annuleringen sker senare än 3 vardagar innan kursen startar betalar kunden 50 % av kursavgiften. För en kurs som startat och den studerande avbryter eller uteblir ifrån betalar den studerande hela kursavgiften. Institutet uppbär kursavgift för varje kurs man deltar i – skild avgift för höst- och vårtermin. 

Betalning av kurs samt betalningssätt 

Kursavgiften betalas kursvis, skilt för höst- och vårtermin I första hand önskar vi att du betalar din kurs via din nätbank i samband med att du anmäler dig. Du kan också betala dina kurser kontant i Nickby Instituthus eller kontant/bankkort i kommunens info i Sockengården eller vid kommunens servicepunkt i Söderkulla tisdagar och onsdagar kl 10.00–17.00. Fakturan kan du även få som betalningslänk till din e-post. Om du inte kan betala med något av ovanstående alternativ, sänder vi dig en faktura då kursen startat.

Vi fakturerar 3,50€ för pappersfakturan.
Du kan även betala dina gymnastik- och kulturkurser med Smartum- sedel eller -saldo eller med e-pass. Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker.
Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker. 

Rabatter

Arbetslösa och personer på arbetslöshetspension: Studiesedel fås från institutets kansli 50 €/termin. Studiesedeln bör fyllas i senast 3 vardagar innan kursen startar.

Utbildningsstyrelsen har beviljat studiesedlar för Sibbo institut för läsåret 2018 – 2019 och det riktas till invandrare och seniorer (63 år fyllda.) Sibbo institutet erbjuder då personer i dessa målgrupper en studiesedel á 20 € med vilken man kan betala en del eller hela kursen under.

Studiesedel bör returneras till kansliet senast 30.9.2018 (höstens kurs) eller 31.1.2019 (vårens kurs). Med studiesedeln kan man inte betala materialavgiften. 

Förändringar i kurserna samt information om nya kurser

Om förändringar i kurserna och tillägg i kurserna meddelas de studerande i brådskande fall via sms. Det är således viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om nya kurser informerar vi på våra hemsidor under Aktuellt, Facebook samt i Hellewi. Vi gör reklam för våra kurser även i Sipoon Sanomat och Östnyland. 

Uppdragsutbildning

Institutet ordnar gärna kurser i form av beställnings- och personalutbildning t.ex. för olika företag och föreningar. För närmare information kontakta kansliet. 

Samarbete

Flera av MI:s kurser kan godkännas som tillämpade kurser inom gymnasiets läroplan och kan räknas tillgodo inom totalantalet kurser vid gymnasiet. De kan också antecknas på skolans dimissionsbetyg. Var i kontakt med gymnasiets rektor för närmare information.

Senast ändrat 06.07.2018