Sibbo medborgarinsitut

Kurser

Studieprogrammet 2017-2018

Studieprogrammet 2017-2018 som pdf-bilaga.

 

Suomeksi

Anmälan

Förhandsanmälan sker i regel via Internet https://opistopalvelut.fi/sipoo eller genom att ringa till medborgarinstitutets kansli tfn (09) 2353 6004. Du kan också anmäla dig med ett personligt besök i Nickby instituthus. Den 16.8. och 17.8. kan du anmäla dig på Söderkulla bibliotek kl. 11.00–16.00. Du kan därtill också anmäla dig till kurs/er i kommunens info i Sockengården eller i kommunens servicepunkt i Söderkulla. Förhandsanmälan via e-post beaktas först fr.o.m. måndag 28.8. Förhandsanmälning till kurserna är nödvändig, för att kunna förverkliga kurserna. Använd den kurskod (skild för höst och vår) som är angiven under varje kurs. Deltagare under 18 år: Meddela också förmyndarens personuppgifter och adress för fakturering. Förhandsanmälan är ytterst viktig, den avgör om kursen blir av.

https://opistopalvelut.fi/sipoo/index.php?l=sv Anmälnings link

Annulering av kurs

Meddela kansliet (ej läraren) om du är förhindrad att delta i kursen. Internetanmälning kan annulleras via internet. Annulleringen bör ske senast 3 vardagar innan kursen startar. Om annuleringen sker senare än 3 vardagar innan kursen startar betalar kunden 50 % av kursavgiften. För en kurs som startat och den studerande avbryter eller uteblir ifrån betalar den studerande hela kursavgiften. Kursavgift faktureras kursvis, skilt för höst- och vårtermin, förutom vissa specialkurser.

 

Betalning av kurs samt betalningssätt

I första hand önskar vi att du betalar din kurs via din nätbank i samband med att du anmäler dig. Du kan också betala dina kurser kontant eller med smartumsedlar i Nickby Instituthus. I kommunens info i Sockengården eller vid kommunens servicepunkt i Söderkulla kan kursavgiften även betalas med bank- eller smartum betalkort. Fakturan kan du även få från kansliet till din e-post. Om du inte kan betala med något av ovanstående alternativ, sänder vi dig en faktura då kursen startat. Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker.

 

Rabatter

Arbetslösa och personer på arbetslöshetspension: Studiesedel från institutets kansli 50 €/termin mot uppvisande av arbetslöshetskort. Studiesedeln bör fyllas i senast 3 vardagar innan kursen startar. Familjerabatten är beaktad i kursavgiften och gäller enbart kurser där barn och vuxna deltar tillsammans. OBS! Ett barn per vuxen. Utbildningsstyrelsen har beviljat studiesedlar för Sibbo medborgarinstitut för läsåret 2017-2018. Med studiesedeln, som är värd 20€ kan invandrare och seniorer (63 år fyllda.) betala kursavgifyen eller en del av kursavgiften. Med studiesedeln kan man inte betala materialavgiften.

 

Förändringar i kurserna samt information om nya kurser

Om förändringar i kurserna och tillägg i kurserna meddelas de studerande i brådskande fall via sms. Det är således viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om nya kurser informerar vi på våra hemsidor under Aktuellt samt i Hellewi. Vi gör reklam för våra kurser även på institutets facebooksida, i Sipoon Sanomat och Tidningen Östnyland.

 

Uppdragsutbildning

Institutet ordnar gärna kurser i form av beställnings- och personalutbildning t.ex.för olika företag och föreningar. För närmare information kontakta kansliet per telefon 09-2353 6004 eller per e-post sibbomi.sipoonko@sipoo.fi

Senast ändrat 04.10.2017