Kontakta oss!

Chef för Kultur och Fritid (09) 2353 7020 anne.laitinen@sibbo.fi
Kulturproducent (09) 2353 7023 katja.sagbom@sibbo.fi

Kultursektorns mål

Kulturverksamhetens mål är att i samarbete med lokala föreningar, konstnärer och konstintresserade erbjuda ett mångsidigt kulturutbud. Den lokala identiteten förstärks genom att lokala traditioner beaktas och utvecklas till att bli en del av livet även för den nyinflyttade befolkningen. Samtidigt måste kulturutbudet också motsvara invånarnas krav på nya kreativa aktiviteter.

Kulturenheten och biblioteken delar på samma Facebook-sida!
Gilla oss! Topeliussalen

Pirjo Himmelroos

 

 

Chef för kultur och fritid
Anne Laitinen
09 2353 7020
Kulturplanerare
Katja Sågbom
09 2353 7023

 

Suomeksi

Lag om kommunernas kulturverksamhet

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920728

 

Senast ändrat 18.10.2017